Pe parcursul acestui an, facultatea noastră a marcat acest moment printr-o serie de evenimente științifice, prin care am dorit să menținem vie în conștiința comunității spiritul academic al intelectualității din această zonă și să reaprindem în aspirațiile tinerilor năzuința spre studiu și progres științific în domeniul Dreptului.

Evenimentul cu cea mai mare rezonanță este conferința națională cu participare internațională, intitulată sugestiv “30 de ani de la reluarea învățământului superior juridic la Oradea. Dreptul spre viitor“. Practic este vorba de o nouă ediție a conferinței noastre, care s-a instituționalizat deja în cadrul Facultății de Drept și care va include secțiuni dedicate istoriei facultății, o secțiune dedicată provocărilor învățământului juridic superior în prezent, precum și secțiuni în care vor fi abordate aspecte teoretice și practice de interes pentru membri corpurilor profesionale din domeniul juridic.

Totodată, evenimentul va include și ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universității din Oradea doamnei prof.univ.dr.habil. Krisztina Karsai (Universitatea din Szged – Ungaria), care se bucură de o excepțională reputație internațională în domeniul Științelor penale.

Ne exprimăm încrederea că evenimentele organizate vor contribui la creșterea coeziunii academice, la intensificarea schimbului de idei în scopul pregătirii viitorilor specialiști, care vor concura la îmbunătățirea calității actului de justiție în România.

Birou Comunicare

Image