Prin implementarea proiectului se urmăreşte realizarea a câte un laborator mobil identic de fiecare parte a graniţei, dotat cu echipamente moderne de investigare a parametrilor fizico-chimici şi biologici ai apelor transfrontaliere din bazinul Crişurilor.

Acest laborator va permite atât intervenţia rapidă în teren, pentru efectuarea de analize fizico-chimice şi biologice precise în cele două ţări partenere, cât şi obţinerea unor rezultate comparabile în urma investigaţiilor efectuate, datorită echipamentelor echivalente şi a mijloacelor de investigare similare utilizate de echipele de specialişti ale celor două universităţi. În prezent atât echipamentele utilizate în cele două ţări, cât şi standardele de lucru sunt diferite, astfel încât rezultatele analizelor efectuate de cele două părţi ale graniţei sunt doar parţial comparabile.

În cursul desfăşurării proiectului se urmăreşte standardizarea metodologiei de lucru a celor două echipe şi editarea unui manual de proceduri aferente investigaţiilor specifice, manual ce va putea fi utilizat şi de alţi specialişti în managementul apelor, pe lângă cei ai universităţilor implicate în proiect.

Studenţii vor avea şansa de a participa la activităţile de investigaţie în teren, alături de cele desfăşurate în laborator, oportunitatea de a lucra cu aparate moderne, în scopul formării unor deprinderi specifice acestor tipuri de analize.

Importanţa implementării acestui proiect decurge din necesitatea cunoaşterii calităţii apelor naturale în zona transfrontalieră, cât şi a posibilităţii de intervenţie rapidă în cazul producerii unor fenomene de poluare a apelor de suprafaţă.

În prezent proiectul se află în faza de achiziţie a aparaturii şi echipamentelor necesare dotării laboratoarelor mobile, proces ce se va finaliza în martie 2014 şi va fi urmat de etapa de testare a metodelor de investigare şi elaborarea metodologiei comune de cercetare. Această metodologie odată pusă la punct, va fi publicată sub forma manualului de proceduri comune pentru cele două ţări riverane bazinului Crişurilor şi va fi distribuit beneficiarilor proiectului, responsabili cu managementul apelor, pentru a constitui un instrument util şi facil de investigare a parametrilor biologici cu valoare de indicatori ai calităţii apelor naturale.

 

Asistant manager,

Conf. univ. dr. Diana Cupşa

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă neapărat poziţia oficială a Uniunii Europene.