Concluziile generale ale vizitei de evaluare au fost prezentate vineri, 18 octombrie,  în faţa rectorului, a preşedintelui Senatului, a Consiliului de Administraţie, a directorului Departamentului de Asigurare a Calităţii, a preşedintelui Consiliului Calităţii, a preşedintelui Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a Senatului universitar şi a reprezentanţilor studenţilor.

Şedinţa a fost condusă de către coordonatorul de misiune, prof.dr. Răzvan Nistor, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, care a invitat experţii să prezinte în câteva cuvinte activitatea desfăşurată ca evaluatori. Atât experţii cât şi studenţii au vorbit apreciativ menţionând că, din punct de vedere logistic şi administrativ, evaluarea a decurs în foarte bune condiţii  iar documentaţia specifică a fost elaborată conform standardelor ARACIS. 

Şedinţa a fost încheiată de directorul de misiune, prof.dr. Ion Popa, (Academia de Studii Economice din Bucureşti), care a precizat că acordarea calificativului şi concluziile specifice sunt de competenţa Consilului ARACIS şi vor fi făcute publice după şedinţa Consiliului ARACIS din lunile noiembrie sau decembrie 2013.

 

Biroul de Comunicare

Nr. 143 din 21.10.2013