În această perioadă, biblioteca a fost vizitată de un număr de aproximativ 1300 studenţi, însoţiţi de îndrumătorii de an, de la Facultatea de Arte, Facultatea de Geografie, Turism şi Sport, Facultatea de Energetică şi Management Industrial, Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică, Facultatea de Litere, Facultatea de Protecţia Mediului, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Facultatea de Ştiinţe Economice.

Scopul acestei acţiuni a fost ca studenţii anului I să cunoască modul de organizare a colecţiilor, modalităţile de căutare în catalogul electronic (OPAC), precum şi alte servicii oferite de către bibliotecă: împrumutul publicaţiilor la domiciliu şi împrumutul interbibliotecar, accesul la bazele de date, acces nelimitat şi gratuit la Internet prin cele 60 de posturi, repartizate în sălile de lectură.

Biblioteca dispune de un sistem modern de securizare al unităţilor documentare echipat cu etichete RFID, soft ce permite compatibilitatea cu sistemul de gestiune automatizat al bibliotecii, Liberty3, porţi securizate şi sistem de supraveghere video.

Colectivul bibliotecii mulţumeşte tuturor celor care au răspuns invitaţiei de a participa la această acţiune.