Masteratul „Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene” este primul de acest gen în Oradea şi al treilea în ţară după Bucureşti şi Cluj – Napoca.  Absolvenţii acestui masterat vor deveni experţi evaluatori în politici şi programe publice europene.  

Masteratul are o capacitate de şcolarizare de 75 de locuri din care 15 sunt bugetate. În anul I  au fost admişi 21 de studenţi.

La deschidere au participat cadre didactice şi studenţi din cadrul facultăţii, precum şi persoane interesate pe viitor să se înscrie la acest program de studiu.

Înfiinţarea masteratului în colaborare cu Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti reprezintă unul dintre obiectivele principale ale proiectului, care cuprinde activităţi de dezvoltare de programe de studii universitare de masterat, de creare şi înregistrare a unei noi calificări în Registrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior (RNCIS) în conformitate cu cerinţele pieţei muncii. Proiectul implică activităţi de formare, documentare și transfer de bune practici realizate inclusiv în cooperare transnaţională pentru personalul implicat în dezvoltarea programelor de studii și, nu în ultimul rând, activităţi de creştere a accesului persoanelor din grupuri dezavantajate la programele de studii dezvoltate prin proiect.

 

Cu deosebită consideraţie,

Prof. univ. dr. Ioan Horga

Manager proiect din partea Universităţii din Oradea

BC Nr. 142 din 18.10.2013