Evenimentul a fost găzduit de Biblioteca Universității din Oradea. Cadrul tematic ales pentru acest an a fost „Pădurea în contextul schimbărilor climatice – prezent și viitor”.

Lucrările prezentate de studenți de la programul de studiu Silvicultură și Inginerie Forestieră au acoperit o paletă tematică largă referindu-se la: utilizarea cherestelei în construcțiile durabile și estetice ale elementelor de amenajare a curților și grădinilor, aspecte din Planul Național de Redresare și Reziliență din domeniul silvic, aplicarea intervențiilor silvotehnice în arboretele de foioase, flora făgetelor cu Asplenium scolopendrium l. (limba cerbului) și Symphytum cordatum Wald. Et kit. (brustur negru) de pe Valea Tărcăiței, Munții Codru Moma (județul Bihor), reabilitarea ecologică a rezervației de seminţe de gorun precum și a arboretelor afectate de doborâturi, managementul certificării pădurilor, istoricul unui meșteșug tradițional aproape abandonat – recondiționarea bisericilor degradate din lemn, regenerarea şleaurilor de deal, rețele de comunicare și de colaborare a arborilor în păduri prin micorize, utilizarea unor softuri din categoria sistemelor geografice informatice în sectorul forestier cum ar fi modelarea digitală de elevație (DEM) pentru generarea profilului 3D al terenului și a unor hărți tematice, înnobilarea prin altoire a unor varietăți de conifere pe portaltoi de molid, evoluția bicicletelor din lemn, aplicarea răriturilor în arboretele de amestec, evaluarea calității lemnului de fag, valorificarea potențialului salmonicol, gospodărirea sistemelor silvo-pastorale, regenerarea făgetelor,etc. În sala bibliotecii, în timpul expunerii lucrărilor participanții au putut viziona: expoziția virtuală cu fotografii din pădure, o minunată expoziție de carte științifică din domeniul silvic și o expoziție de biciclete din lemn creată artistic și cu multă îndemânare.

În cea de-a doua zi, 13 mai 2022, s-a organizat o excursie pe raza O.S. Beliș, U.P. II Ponor pentru vizitarea trupului de pădure Ponor, suprafață care aparține Parcului Natural Munții Apuseni, și care a fost inclusă în Catalogul Național al Pădurilor virgine și cvasivirgine din România prin proiectul 266/3.09.2020 derulat de către Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului.

Manifestarea și excursia s-au bucurat de o participare entuziastă, atât din partea studenților, cât și a cadrelor didactice interesate de progresele celor tineri în domeniul cercetării.

Biroul de Comunicare


Image Image Image Image Image Image Image Image