Simpozionul ştiinţific se desfăşoară timp de două zile, iar programul cuprinde şi o serie de comunicări şi prelegeri pe diferite secţiuni ale mai multor cadre didactice de la diverse facultăţi din cadrul universităţii. In broşura ataşată poate fi consultat programul detaliat al evenimentului.