O nouă metodă şi un sistem inovativ de monitorizare în timp real a

procesului de fermentaţie”

(„A new method and system for real time fermentation process monitoring”),

 

Parteneri:

-Universitatea din Oradea, România- leader de proiect

-Institutul pentru Biotehnologie Bay Zoltán nonprofit Ltd. Szeged, Ungaria- partener de proiect

Bugetul proiectului: 325705 EUR din care 276849,25 EUR reprezintă contribuţia Uniunii Europene din fonduri FEDR

Perioada de implementare – februarie 2012- iulie 2013

Manager de proiect - Conf.univ.ec.dr.ing. Cărăban Alina Maria,Departamentul de Chimie, Facultatea de Ştiinţe, Oradea

 

Obiectivul proiectului este acela de a dezvolta o nouă metodă şi un sistem inovativ ce utilizează biosenzori optici, pentru monitorizarea în timp real a reacţiei de hidroliză a glucidelor și de fermentare etanolică în timpul producției de bioetanol și a vinului, în scopul îmbunătățirii eficienței producției de bioetanol și calitătii vinurilor.

Este un de proiect transfrontlier de cercetare comună în care Universitatea din Oradea va dezvolta noua metodă și va crea biosenzorii optici, iar partenerul maghiar Institutul pentru Biotehnologie Bay Zoltán, Szeged va testa şi valida metoda propusă, prin măsurători cromatografice cu HPLC şi va realiza cercetări microbiologice .

În Universitatea din Oradea, încă din anul 2000 s-au realizat activităţi de cercetare în domeniul măsurătorilor cu laser în timp real a sistemelor biochimice, în cadrul unei echipe mixte de cercetare, formată din cadre didactice de la Departamentele de Chimie, Mecatronică, Fizică şi Medicină. Aceasta a realizat un stand complet integrat pentru măsurărori enzimatice în timp real, care a fost brevetat şi premiat la Salonul de Internaţional de Inventică, PRO INVENT, Cluj-Napoca 2012, cu medalia de argint.

Biosenzorii şi noua metodă care va fi dezvoltată pe parcursul acestui proiect în cadrul Universităţii din Oradea, permit monitorizarea în timp real a reacției de hidroliză a amidonului și a procesului de fermentare alcoolică, considerate procese biotehnologice „cheie”, oferind astfel posibilitatea unei intervenții rapide în cadrul procesului tehnologic, în vederea creşterii randamentelor tehnologice, a calităţii produselor finite şi evitarea riscurilor tehnologice.

Metodele clasice de control al calităţii utilizate în prezent, dau informații aproximative despre procesul de fermentație şi hidroliză, doar la anumite intervale de timp și nu sunt capabile de a anticipa sau de a evita riscurile biochimice sau microbiologie, prin urmare, în situații critice, produsul final este compromis.

În Europa, productia de bioetanol este modestă în comparaţie cu alte state ale lumii şi prin urmare, Asociația Europeană pentru Bioetanol a subliniat importanța extinderii bazei de materii prime regenerabile pentru obținerea de bioetanol. În conformitate cu normele legislative ale UE în vigoare, aplicate de la 1 iulie 2009, benzina trebuie să conțină bioetanol în proporție de 4%. Ca atare, obţinerea bioetanolului în UE devine o prioritate, iar monitorizarea proceselelor de hidroliză și de fermentare în timpul producției de bioetanol, o necesitate.

In Ungaria sunt șase unităţi economice, care utilizează porumbul ca materie primă pentru a produce bioetanol. Una dintre ele se află la Kaba (județul Hajdu Bihar), însă toţi agenţii economici din ambele ţări, care utilizează procese biotehnologice sunt beneficiari direcţi sau indirecţi ai rezultatelor proiectului.

Proiectul are un efect multiplicator în cercetare, dezvoltare și educație. Cooperarea internațională permite fiecărei țări sporirea cunoștințelor și a experienței în producerea de bioetanol, ca sursă de energie, cu un impact potențial asupra dezvoltării socio-economice, inclusiv conservarea mediului în ambele țări.

Proiectul promovează o cooperare strânsă între partenerii transfrontalieri, iar rezultatele cercetării au o largă arie de aplicabilitate şi în alte domenii ca de exemplu industria alimentară, medicină, farmacie, biotehnologie, etc.

 

Manager de proiect

Conf.univ.ec.dr.ing. Cărăban Alina Maria