Evenimentul va avea loc la sediul Facultății de Protecţia Mediului, în sala de Consiliu, începând cu ora 1300. Vor participa d-na Chental Maas (Belgia) – Președintele Ligii Europene pentru Depoluare și Dezvoltare la Copșa Mică, primarul localității Copșa Mică, Daniel Tudor Mihalache, cadre didactice și studenți.

Vă aşteptăm,

           

 

                Decan                                                         Director departament

Prof.univ.dr.ing. Ioan Chereji                         Prof.univ.dr.ing. Cornel Domuța

BC Nr. 134 din 08.10.2013