Scopul proiectului: creșterea capacității instituționale pentru susținerea calității învățământului superior, prin digitalizarea unor instrumente de lucru și aplicarea în mod pro-activ a principiilor și normelor ce vizează deontologia academică.

Acesta urmărește implementarea unor mecanisme pentru dezvoltarea cadrului instituțional ce contribuie la fundamentarea deciziilor manageriale ale UO.

 

Obiectivele proiectului au fost realizate integral pe parcursul implementării. Acestea sunt:

 • A fost creat un Centru de excelență în managementul universitar al calității (QEx) în vederea sprijinirii activității structurilor de resort și a îmbunătățirii calității activităților didactice prin transfer de know-how și suport informational;
 • A fost elaborat și editat Manualul calității pentru implementarea sistemului de asigurare a calității, în vederea creșterii gradului de informare al comunității universitare;
 • Au fost dezvoltate patru module / platforme online, pentru promovarea Universităţii din Oradea, ca şi universitate „digital-friendly”, astfel:
  • Evaluarea satisfacției studenților cu privire la procesul educațional și serviciile administrative oferite de UO în vederea creșterii calității acestora;
  • Pre-înscrierea candidaților la studii universitare în scopul creșterii calității serviciilor de tip suport;
  • Centralizarea obligațiilor financiare ale studenților după modelul „one-stop-shop” pentru creșterea calității serviciilor;
  • Suport pentru digitalizarea activităților didactice la UO prin Moodle App.
 • A fost adoptată o strategie pro-activă pentru promovarea deontologiei academice prin intermediul Centrului de excelență în managementul universitar al calităţii (QEx).

 

Perioada de implementare a proiectului: mai – decembrie 2021.

Bugetul proiectului: 291.000 lei (finanţare UEFISCDI) + 32.296 lei cofinanţare UO. Total buget proiect: 323.296 lei.

Image