Au fost prezenți profesioniști ai organizațiilor guvernamentale și non-guvernamentale din domeniul luptei împotriva traficului de persoane, precum asistenți sociali, sociologi, psihologi ai Fundației „People to People”, „Dorcas Aid Romania”, „International Justice Mission”, „CC Betania”, „Armatei Salvării România”, Fundației „Șinca”, polițiști din cadrul Centrului Regional Oradea al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane și ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea.

Evenimentul a fost moderat de doamna psiholog Cristina Minculescu în calitate de Project Manager „Next Steps Romania”, în derularea lui având loc prezentări ale fenomenului, discuții, problematizări și evaluări specifice.

Apreciem că acțiunea la care au participat actorii sociali cu rol în combaterea traficului de persoane a avut și un rol de prevenție și conștientizare a gravității fenomenului de trafic, aducând numeroase informații pentru sfera de interes.

Prezența studenților Facultății de Științe Socio-Umane a fost salutară, ei numărându-se și printre viitorii specialiști care vor putea recunoaște și sesiza eventualele suspiciuni ori cazuri de trafic ori exploatare a semenilor.

În calitate de co-organizatori ai evenimentului ne-am exprimat interesul și dorința de-a continua și dezvolta colaborarea interinstituțională, considerând că astfel de acțiuni comune conduc spre o veridică cunoaștere a fenomenului, a modalităților și măsurilor ce pot conduce spre diminuarea și combaterea lui.

Lect. univ. dr. Dragoș Dărăbăneanu