Obiectivele manifestării științifice sunt: comunicarea celor mai valoroase rezultate ale cercetărilor proprii de către studenții masteranzi și absolvenții din domeniul fundamental al Științelor Economice și din domenii complementare, conștientizarea și asumarea de către tinerii masteranzi și economiști a rolului și responsabilităților ce le revin în planul teoretic al cercetării, dar și în planul soluțiilor practice la problemele economice contemporane, oferirea oportunității pentru masteranzi și tinerii economiști de a interacționa, într-o atmosferă dinamică și deschisă, în care să poată dezbate și discuta ideile și rezultatele cercetărilor lor cu experți în domeniu.

     Președintele sesiunii de comunicări științifice este conf. univ. dr. Mirabela Matei, Universitatea din Oradea.

     Informații importante: lucrările vor fi redactate în limba română, vor conține titlul și un rezumat în limba engleză și vor respecta formatul indicat (în Template). Prezentarea lucrărilor se va face în limba română sau în limba engleză (timp de prezentare 7-10 minute). Vor fi acceptate spre publicare numai lucrările trimise în termen, care respectă cerințele de redactare, se încadrează în aria domeniului fundamental Științe Economice și domenii complementare și care respectă normele științifice ale unor astfel de manifestări. Se admit și lucrări ale absolvenților de studii universitare de licență și de masterat, din țară și străinătate. Toate lucrările sunt supuse unui proces de recenzare. Lucrările acceptate vor fi publicate în volumul sesiunii de comunicări: „Emerging Markets Economics and Business – Theoretical, Empirical and Policy-Oriented Contributions of Master Students and Graduates, volum cu ISSN/ISBN sub egida Editurii Universității din Oradea. Lucrările vor fi trimise pe email la adresa emeb.master at gmail.com, până la data de 16 noiembrie 2021. Fiecare lucrare transmisă trebuie însoțită de Declarația de autenticitate completată și semnată de către toți autorii lucrării. Acceptul/refuzul lucrării va fi trimis pe adresa de e-mail a studentului masterand/absolventului până la data de 19 noiembrie 2021. Studenții masteranzi și absolvenții se pot prezenta cu maxim două lucrări, fie ca unic autor, fie împreună cu cadrul didactic coordonator sau cu alt student masterand (alți studenți masteranzi și/sau absolvenți). Nu se percep taxe de participare la sesiunea de comunicări sau taxe de publicare în volumul EMEB 2021. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați: - pagina Sesiunii de comunicări științifice EMEB – masteranzi http://steconomiceuoradea.ro/wp/archives/14977 - pagina Facultății de Științe Economice http://steconomiceuoradea.ro/wp/.

Biroul de Comunicare

Image