Într-o primă etapă, conducerea Universității din Oradea a alocat 60.000 lei pentru achiziționarea de cărți și periodice românești și străine. „Această sumă a fost împărțită între facultăți, conform unei decizii adoptate de Senatul Universității din Oradea, în funcție de numărul studenților, al profesorilor, doctoranzilor și cercetătorilor”, explică Daniela Bar, coordonatoarea Biroului Achiziție – Prelucrare al bibliotecii.

     Este vorba de nu mai puțin de 350 de titluri de carte în limba română, cele mai multe dintre ele publicate la edituri de specialitate, și 72 de titluri de carte străină, plus alte opt abonamente la periodice din țara noastră, cum ar fi: Revue Roumaine de Mathématiques Pures et Appliquées, revista Arta, Buletinul construcțiilor, Academic Jurnal of Manufacturing Engineering și altele”. „De exemplu, Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură a primit cărți și reviste de specialitate în valoare de 30.000 de lei. Cea mai mare parte a lor fiind deja pe rafturile filialei noastre de la această facultate. Dacă ar fi să mă refer doar la periodice, putem aminti revistele: Igloo, Zeppelin, Transsylvania Nostra...”, spune Daniela Bar.

     De asemenea, Biblioteca Universității din Oradea este în plină procedură de derulare a unei achiziții consistente de ebook-uri. „Toate aceste titluri vor fi, în curând, accesibile direct de pe site-ul Universității din Oradea, secțiunea Bibliotecă-Catalogul online-OPAC-Liberty 5”, spune coordonatoarea Biroului de Achiziție – Prelucrare. Daniela Bar a adăugat că, pentru achiziționarea de carte electronică, a fost alocat un buget de 90.000 de lei, din care 70.000 lei vor fi alocați achiziționării unor titluri de specialitate și 20.000 de lei pentru cărți care vor intra în fondul de referință al Bibliotecii Universității din Oradea. „În acest caz procesul de selecție a titlurilor va fi unul mai laborios. Trebuie să ne asigurăm că ebook-urile pe care le vom achiziționa nu sunt deja cuprinse în oferta celor cinci baze de date, care pun la dispoziția studenților și profesorilor, sute de mii de titluri străine, accesibile de pe site-ul Universității din Oradea: ScienceDirect Journals, SprigerLink Journals, ProQuest Central, Clarivate Analytics (Web of Science, Journal Citation Reports, Derwent Innovation Index) și Scopus: https://www.uoradea.ro/Resurse+electronice?structure=Library.

Biroul de Comunicare