Unul din evenimentele organizate în cadrul acestui proiect a vizat promovarea Chestionarului Național al Absolvenților Învățământ Superior, prilejuind o întâlnire cu reprezentanți ai Centrului de Consiliere și Servicii privind Cariera, ai Societății Antreprenoriale Studențești, studenți implicați în structurile de conducere ale instituției de învățământ superior, respectiv angajatori, parteneri ai Universității din Oradea. Chestionarul urmează a fi implementat în toamna acestui an, fiind parte a eforturilor României de a realiza un mecanism național de urmărire a absolvenților din învățământul superior.

„De asemenea, cu mai mulți membri ai Consiliului de Administrație, respectiv ai Senatului Universității din Oradea, precum și ai Departamentului de Asigurare a Calității, a fost dezbătută și problema abandonului studiilor universitare. Am discutat aspecte tehnice cu privire la monitorizarea abandonului universitar în cadrul Universității din Oradea, informațiile și practicile studiate fiind necesare în vederea realizării unui studiu la nivel național”, a declarat Marius Deaconu, expert pentru politici publice în învățământul superior, reprezentantul UEFISCDI.

Biroul de Comunicare


Image Image Image Image