Înscrierile pentru studii universitare de licenţă pentru sesiunea de toamnă 2021 la Universitatea din Oradea încep după următorul calendar:

  • miercuri, 1 septembrie 2021 - Facultatea de Medicină şi Farmacie, Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhictectură, Facultatea de Informatică și Științe, Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării, Facultatea de Protecția Mediului, Facultatea de Științe Socio-Umane, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” și Facultatea de Litere
  • vineri, 3 septembrie 2021 - Facultatea de Științe Economice
  • luni, 6 septembrie 2021 – Facultatea de Arte, Facultatea de Drept, Facultatea de Geografie, Turism şi Sport, Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial
  • joi, 7 septembrie 2021 - Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

 

Pentru studiile universitare de masterat depunerea dosarelor de concurs va începe din:

  • 1 septembrie 2021 - Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhictectură, Facultatea de Informatică și Științe, Facultatea de Litere, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Facultatea de Protecția Mediului, Facultatea de Științe Socio-Umane și Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării
  • 6 septembrie 2021 - Facultatea de Arte, Facultatea de Drept, Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial și Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”
  • 7 septembrie - Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică
  • 13 septembrie 2021 - Facultatea de Geografie, Turism şi Sport și Facultatea de Științe Economice pentru Facultăţile de Arte

Detalii despre calendarul defalcat pe facultăţi se pot găsi pe https://www.uoradea.ro/Admitere .

Candidaţii îşi vor depune dosarele la secretariatele facultăţilor conform programului propriu al fiecărei facultăţi.

De asemenea, pentru afişarea rezultatelor şi confirmări se va urmări calendarul propriu al facultăţii.

 Taxele de admitere: 

 -    Înscriere – 150 Ron

 -    Contestaţii – 150 Ron

 -    Înmatriculare – 100 Ron

 -    Procesare dosar (pentru candidați cu studii anterioare efectuate în străinătate) – 150 Euro

 Pentru sesiunea septembrie a concursului de Admitere 2021, Universitatea din Oradea oferă:

 - pentru studiile universitare de licenţă – 292 bugetate şi 2586 cu taxă.  Repartizarea acestora pe specializări poate fi consultată pe: https://admitere.uoradea.ro/ro/licenta.

Facultatea de Medicină şi Farmacie scoate la concurs, pentru sesiunea din septembrie, 113 locuri la studii de licenţă.

- pentru studiile universitare de masterat - 108 locuri bugetate  şi 2125 cu taxă. Repartizarea acestora pe specializări poate fi consultată pe: https://admitere.uoradea.ro/ro/masterat