a. Universitatea din Oradea a mai primit ca suplimentări, 25  de locuri finanțate la ciclul de Master și 8 la Doctorat. Cu acestea numărul de locuri finanțate la Master la Universitatea din Oradea este de 725.  Aceste locuri sunt finanțate de la bugetul public. (Suplimentările nu atrag creșterea capacității de școlarizare, ci doar creșterea ponderii locurilor bugetate în totalul locurilor aferente unor programe de studiu. Capacitatea de școlarizare este decisă de către ARACIS.).

Senatul a aprobat, cu o largă majoritate, repartizarea locurilor conform propunerilor Consiliului de Administrație. La Masterat: locurile s-au distribuit către facultăți conform unui criteriu cumulat  - nr de absolvenți la nivelul de licență, nr de masterate, ierarhizare pe domenii la nivel național.

La Doctorat suplimentările au mers către următoarele școli doctorale: Filologie 1, Geografie 1, Istorie 1, Știinte biomedicale 3, Științe sociale 1, Științe Inginerești 1.


b. Deși anul universitar începe abia la 1 octombrie, pentru angajații universității – cadre didactice, bibliotecari, personal auxiliar, administrație, echipe de muncitori - activitatea este ferventă.

Se pregătește academic și material noul an universitar.

Unele măsuri ale Executivului pentru un început temeinic au nevoie – conform legii – de analize, dezbateri și aprobări ale Senatului. Este vorba mai întâi de obișnuitele norme și normative, proceduri, aprobări sau validări ale unor activități de impact pentru instituție.     Între acestea, la  actuala ședință au fost analizate acele măsuri care pun la dispoziția Rectorului și a echipei sale pârghii suplimentare în gestionarea activității. Este vorba de actualizarea Procedurii de elaborare a Statelor de Funcții (care a iscat vii dezbateri); Norme și normative de lucru privind funcționarea secretariatelor; Metodologia de aprobare a solicitării de prelungire a  activității cu un an și a menținerii statutului de titular în învățământ.

Anul universitar 2013-2014 debutează în condițiile unor limitări financiare care impun eforturi sporite din partea angajaților universității. La propunerea Consiliului de Administrație, Senatul a aprobat măsuri de asigurare a funcționalității universității, într-o filozofie a sprijinirii reformării și eficientizării acesteia. Măsurile aprobate în ședința inaugurală vin în completarea unor măsuri precedente orientate în aceeași direcție. Dacă într-o primă etapă s-a decis creșterea normelor didactice și asumarea unor sarcini didactice sporite pentru fiecare cadru didactic, în etapa actuală măsurile se referă la restructurări ale unor compartimente funcționale; concentrări de departamente …; normative severe în alocări ale personalului auxiliar și o singură mărire de taxe. (Este vorba despre mărirea cu încă 50 de lei a taxelor de la Departamentul de Pregătire şi Perfecţionare a Personalului Didactic.)

Cu aceste măsuri și cu hotărârea tuturor cadrelor didactice și a întregului personal de a asigura buna funcționare a Universității și a trece cu bine solicitatul examen ARACIS – pentru ridicare a calificativului – pregătirea anului universitar 2013-2014 se face cu grijă și răspundere pentru ceea ce se va oferi în pregătirea studenților.


Prof.univ.dr. Lia Pop,

Preşedintele Comisiei Relaţii Interne şi Internaţionale a

Senatului Universităţii din Oradea

BC Nr. 125 din 17.09.2013