Volumul, ce cuprinde două părţi, nu a fost gândit ca o monografie a Universităţii, ci ca o contribuţie adusă din analiza a două surse de informaţii inedite: presa locală şi mărturiile orale. Cei doi autori, Rozalia Barta şi Cristian Culiciu, au urmărit punctarea unor aspecte esenţiale ale trecutului academic local, în ce priveşte activitatea Bibliotecii Universităţii din Oradea, respectiv Institutul Pedagogic de 3 ani / Universitatea în general. Prima parte a volumului, cea consacrată Universităţii, prezintă, din perspectiva ştirilor oferite în presa locală de-a lungul anilor, evoluţia Institutului şi a Universităţii, dezvoltarea facultăţilor, activitatea ştiinţifică, legăturile ţinute cu diferite personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi educaţionale, iar apoi viaţa studenţească, asociaţiile şi activitatea ştiinţifică a studenţilor de la Oradea. Istoricul bibliotecii, ce ocupă cea de-a doua parte a volumului, acoperă întru totul semicentenarul amintit, evidenţiindu-se momentele de ridicare şi cele mai puţin favorabile ale instituţiei, împreună cu unele informaţii privind Asociaţia Bibliotecarilor din România. Nu în ultimul rând, volumul cuprinde un index al articolelor, peste 2000 la număr, ce au fost publicate în ziarul Crişana între 1963 şi 2013 şi care au ca subiect învăţământul superior local.

Lansarea cărţii s-a făcut în condiţiile adecvate, prezente la eveniment fiind inclusiv foste directoare ale Bibliotecii Universităţii din Oradea, alături de actuala conducere. Prezentările făcute de vorbitori au fost moderate de preşedintele Asociaţiei din anul universitar 2012-2013, Marius Deaconu. Pe rând, au luat cuvântul Florica Ujoc, directoarea Bibliotecii, coautorii Cristian Culiciu şi Rozalia Barta, aceştia vorbind despre conţinutul lucrărilor propuse în volumul amintit, respectiv două foste directoare ale aceleiaşi instituţii, Ana Garai şi, respectiv, Elvira Delcea. Cele două doamne au rememorat, în cadrul momentului, câteva momente ale trecutului bibliotecii, cu evidenţierea perioadei de început şi creştere – anii 1960-1970.

Momentul mai sus invocat se înscrie într-o serie de evenimtente ce se doreşte a fi definitoriu pentru viaţa asociaţionistă a studenţilor în istorie din perioada 2013-2014, culminând cu aniversarea celor două decenii de activitate a Asociaţiei, în anul următor, dar şi, totodată, un bun prilej de afirmare a tinerilor cercetători şi de evidenţiere a bogatei resurse de informaţii pe care biblioteca o cuprinde, aflată fiind permanent la dispoziţia ştiinţei.