Domenii de licență – Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Zootehnie, Ingineria mediului, Inginerie forestieră, Ingineria produselor alimentare, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală - Înscrierea candidaţilor - 5 – 24 iulie 2021

Agricultură – Locuri budget 8 / locuri cu taxă 40 / 2 locuri buget absolvenți liceu mediu rural

Horticultură – Locuri buget 14 / locuri cu taxă 36

Peisagistică – Locuri buget 18 / locuri cu taxă 12

Silvicultură – Locuri buget 13 / locuri cu taxă 62

Exploatări forestiere – Locuri buget 14 / locuri cu taxă 25 / 1 loc buget absolvenți liceu mediu rural

Zootehnie – Locuri buget 17 / locuri cu taxă 32 / 1 loc buget absolvenți liceu mediu rural

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice – Locuri buget 20 / locuri cu taxă 54 / 1 loc buget absolvenți liceu mediu rural

Ingineria prelucrării lemnului – Locuri buget 13 / locuri cu taxă 16 / 1 loc buget absolvenți liceu mediu rural

Controlul şi expertiza produselor alimentare – Locuri buget 18 / locuri cu taxă 57

Tehnologia prelucrării produselor Agricole – Locuri buget 16 / locuri cu taxă 33 / 1 loc buget absolvenți liceu mediu rural

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism - Locuri buget 21 / locuri cu taxă 69

Detalii pe site: https://admitere.uoradea.ro/ro/licenta/ghidul-admiterii-2021-licenta

Vă așteptăm la FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI!

BAFTĂ!