Scopul acestei manifestări a fost acela de a stimula studenții să-și coreleze cunoștințele teoretice și practice din domeniul ingineriei cu abilitățile de cercetare, având ca rezultat o serie de lucrări științifice care pun în evidență eforturile creative și intelectuale ale acestora. Simpozionul a creat cadrul adecvat pentru prezentarea şi dezbaterea rezultatelor ştiinţifice şi tehnice obţinute de studenți pe parcursul pregătirii profesionale.

Manifestarea a constituit un bun prilej pentru studenți de a schimba păreri, opinii, cunoștințe, dar și de a lega prietenii și de a deschide perspectiva unor colaborări viitoare.

Au fost acceptate 39 de lucrări științifice, grupate în 4 secțiuni: S1 - Sisteme electroenergetice de transport și distribuție. Sisteme electroenergetice performante. Fiabilitate, S2 - Resurse regenerabile de energie. Tehnologii energetice sustenabile. Eficiență energetică, S3 – Management, marketing și legislație în domeniul energetic şi S4 – Informatică aplicată în energetică.

SERM STUDO 2021 a debutat cu un cuvânt de bun-venit adresat de dl. prorector Gabriel Bendea, conferențiar universitar în cadrul Departamentului de Inginerie Energetică, urmat de dna. decan Cristina Hora, care a făcut un scurt istoric al manifestării, descriind apoi obiectivele și realizările simpozioanelor anterioare.

A urmat susținerea pe secțiuni a lucrărilor. SERM STUDO 2021  s-a bucurat de prezența a 47 studenți de la ciclu de licență și master, însoțiți de cadrele didactice coordonatoare. Un juriu, format din cadre didactice universitare, a acordat diplome și premii. Astfel, 6 lucrări au fost distinse cu premiul întâi, 7 lucrări au primit premiul al doilea, iar 2 lucrări premiul al treilea. De asemenea, a fost acordată și o mențiune.

Pe lângă partea ştiinţifică, cei prezenţi au mai participat la activităţi recreative şi de agrement, precum și cina festivă încheiată cu un foc de tabără, activități care au completat în mod plăcut agenda simpozionului. Fiind o ediție aniversară, momentul a fost marcat prin oferirea de către organizatori a unui tort festiv.

La reușita manifestării au contribuit esențial cadrele didactice din Departamentul de Inginerie Energetică, precum și studenții din comitetul de organizare al SERM STUDO 2021: BONDAR Răzvan, BRANEAC Ioana, BUBOI Cosmin, BUTARI Robert, DUMA Andrei, GONCEAR Radu, MARC Natalia, PLATONA Petru, PUIE Paul, RECEAN Codruţ, RUS Aniela, SMEU MARE Constantin, STURZA Paula, SZABO Beatrix Iris, TĂUȚAN Andrei, VILCIUK Cristina, VRABIE Ana.

Felicitări tuturor participanților!!!

Mai multe fotografii se găsesc pe pagina de facebook a Departamentului de Inginerie Energetică.

Biroul de Comunicare


Image Image Image