Din cele 700 de locuri bugetate doar 681 au fost scoase la concurs în sesiunea iulie. Pentru cele 10 locuri atribuite Facultăţii de Medicină şi Farmacie (masteratele Managementul afecţiunilor aparatului locomotor şi Managementul serviciilor de sănătate) şi 9 locuri pentru Facultatea de Protecţia Mediului (Managementul unităţilor de turism şi alimentaţie publică) se vor face înscrieri abia în septembrie.

Numărul total de locuri scoase iniţial la concurs a fost mărit considerabil prin Hotărârea de Guvern 581 din 2013. Astfel, Universitatea din Oradea beneficiază acum de o capacitate de şcolarizare la masterat de 4270 de locuri din care 700 bugetate. La locurile bugetate se adaugă 25 de locuri care vor fi distribuite în luna septembrie prin hotârărea Senatului universitar.

La această sesiune au confirmat ocuparea locurilor 1156 de candidaţi:

 - 659 bugetaţi (din care 5 pentru etnici români de pretutindeni) şi

 - 497 cu taxă.  

În perioada 3 - 24 septembrie 2013 vor avea loc înscrieri pentru admiterea la masterat, conform calendarului propriu al fiecărei facultăţi, pentru locurile rămase neocupate. Candidaţii interesaţi pot obţine informaţii suplimentare din Ghidul Admiterii –masterat – septembrie 2013, afişat pe www.uoradea.ro , la butonul Admitere. 

 

Biroul de Comunicare

Nr. 117 din 13.08.2013