Comisia de concurs a avut în componență personalități ale mediului academic de la universități de prestigiu din țară și străinătate, precum domnul prof.univ.dr.ing. Abrudan Ioan Vasile – Rector al Universității Transilvania din Brașov, conducător de doctorat în domeniul Silvicultură, membru al comisiei CNATDCU domeniul Ingineria resurselor vegetale și animale, domnul prof.univ.dr.ing. Bârsan Ghiță – Rector al Academiei Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” Sibiu, conducător de doctorat în domeniul Științe Militare, membru al comisiei CNATDCU domeniul Științe politice, studii de securitate, științe militare, informații și ordine publică, domnul prof.univ.dr. Cepraga Dan Octavian – Università Degli Studi di Padova, conducător de doctorat în domeniul Filologie, precum și Rectorul Universității din Oradea prof.univ.dr.ing.habil. Bungău Constantin, conducător de doctorat în domeniul Inginerie și Management, în calitate de Președinte al comisiei de concurs și doamna prof.univ.dr.ing.habil. Popescu Daniela Elena de la Universitatea din Oradea, conducător de doctorat în domeniul Ingineria Calculatoarelor.

     În urma concursului, domnul prof.univ.dr.ing.habil. Radu-Cătălin Țarcă a fost declarat admis pentru ocuparea funcției de Director CSUD. După avizul Consiliului de Administrație privind rezultatul concursului și validarea în Senatul universitar, Rectorul Universistății din Oradea va încheia un contract de management cu directorul CSUD.

 

Biroul de Comunicare