Strategia de Specializare Inteligentă este un document viu și necesită un proces de consultare continuu al mediului de inovare din regiune, de aceea ne propunem organizarea cu regularitate a acestor exerciții de descoperire antreprenorială, de descoperire a potențialului de inovare din regiune și de definire a cadrului necesar sprijinirii acestor idei.

Prin aceste evenimente:

  • consultăm entitățile participante în vederea actualizării Strategiei de Specializare Inteligentă
  • identificăm și dezvoltăm împreună cu participanții acele proiecte care pot fi incluse în portofoliul de specializare inteligentă,  finanțabile în perioada 2021-2027
  • identificăm proiecte de infrastructură din domenii de specializare inteligentă, care vor putea solicita sprijin financiar pentru întocmirea documentațiilor tehnico-economice, în cadrul unui apel cu finanțare din Programul Operațional Asistență Tehnică.

Toate evenimentele vor avea loc online. Pentru participare la focus-grupurile menționate, vă rugăm să completați formularul https://cutt.ly/Zkmuke1, până în ziua anterioară evenimentului la ora 19,00. Înainte de eveniment veți primi invitație pentru Zoom, pe adresa de e-mail furnizată în formular.

După desfășurarea focus grupurilor de descoperire antreprenorială se va publica ghidul simplificat ““Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest, ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă” (Apelul nr. 2) prin care se va oferi sprijin financiar pentru întocmirea documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de infrastructură din domenii de specializare inteligentă.

Mai multe informații veți găsi și pe pagina evenimentelor Facebook: https://bit.ly/3jvh6UI,  https://bit.ly/3tF1FxT.

Biroul de Comunicare