Seria a II-a a grupului ţintă include doctoranzi și postdoctoranzi din anii terminali în anul universitar 2020-2021 și este formată din:

  • 37 Doctoranzi,
  • 17 Cercetători post-doctorat.

Repartizarea pe domenii de doctorat a doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat este următoarea: Științe Biomedicale - 14, Științe Inginerești -14,  Sociologie - 8, Științe Economice - 9, Geografie - 2, Istorie - 7.

Grupul țintă selectat va participa la următoarele sub-activități în cadrul proiectului:

  • Monitorizare, mentorat pe domeniu de studiu şi sprijin financiar grup ţintă;
  • Program de învăţare antreprenorială cu componentă practică destinat doctoranzilor/post doctoranzilor complementar programelor de studii doctorale/postdoctorale;
  • Mentorat pentru îmbunătăţirea Planurilor de afaceri cu componentă de experienţă practică la agenţi economici/parteneri relevanţi în legătură cu tema studiilor doctorale/postdoctorale realizate;
  • Evaluarea şi premierea planurilor de afaceri;
  • Cursuri complementare de competenţe transversale în sprijinul cercetării şi inovării;
  • Workshopuri pe teme orizontale ale Fondului Social European 2014-2020;
  • Consiliere şi orientare profesională destinată doctoranzilor/cercetătorilor postdoctorat din grupul ţintă în scopul creşterii angajabilităţii în domeniul studiilor realizate.

Valoare totală a proiectului:  6.436.627,61 lei, din care:

  • Valoarea cofinanțării UE: 5.471.133,47 lei

Perioada de implementare a proiectului: 19.06.2019 - 18.12.2021 (30 luni)

Codul proiectului: 123008

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Contact: Manager de proiect  -

Prof.univ.dr.habil. HATOS Adrian,                                                                  

Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259.408.634, http://smartdoct.uoradea.ro/