Organizarea și desfășurarea concursului a respectat condițiile Legii Educației Naționale și a Regulamentului de organizare și desfășurare a alegerilor și concursurilor pentru structurile și funcțiile de conducere la Universitatea din Oradea, decanii fiind selectați prin concurs public.

Rezultatele concursului sunt anunțate pe site-ul UO   (https://www.uoradea.ro/display22211) urmând ca până la data de 30 septembrie 2020 acestea să fie validate în Senatul UO.

Noii decani își vor începe mandatul de la 01 octombrie 2020.

            Lista decanilor pentru mandatul 2020-2024:

Conf.univ.dr. Andor Elena Corina - Facultatea de Arte

Prof.univ.dr.ing.habil. Prada Marcela Florina - Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură

Conf.univ.dr. Miheș Cristian Dumitru - Facultatea de Drept

Prof.univ.dr. Ilieș Alexandru - Facultatea de Geografie, Turism și Sport

Prof.univ.dr.habil. Gordan Ioan Mircea - Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației

Conf.univ.dr.ing. Hora Cristina Mirela - Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial

Prof.univ.dr. Pele Alexandru Viorel - Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

Prof.univ.dr. Maghiar Adrian - Facultatea de Medicină și Farmacie

Prof.univ.dr. Moisa Gabriel Florin - Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării

Prof.univ.dr.habil. Cioban Florin Ioan - Facultatea de Litere

Prof.univ.dr. Chereiji Ioan - Facultatea de Protecția Mediului

Prof.univ.dr. Macocian Eugen Victor - Facultatea de Informatică și Științe

Prof.univ.dr.habil Bădulescu Alina Daciana - Facultatea de Științe Economice

Conf.univ.dr. Barth Karla Melinda - Facultatea de Științe Socio-Umane

Conf.univ.dr. Popa Viorel Cristian - Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Episcop Dr. Vasile Coman”

 

Biroul de Comunicare