Cu această ocazie studenții de la programele de studii universitare de licență și master vor prezenta 26 de lucrări științifice referitoare la implementarea unui sistem de mediu, eroziunea solului, climatologie, gestionarea deșeurilor, reconstrucție ecologică a terenurilor poluate, poluarea apelor și a aerului, seceta, folosirea irigațiilor ca principală măsură de combatere a secetei.

          Simpozionul va avea loc la hotelul Continental începând cu ora 1000.

 

        Director de departament

                   Prof. dr. ing. Cornel Domuţa

 

BC Nr. 109 din 10.07.2013