1. De ce vin tinerii azi la Facultatea de Teologie și câți dintre ei vor să devină preoți?

Tinerii de azi, care doresc să studieze teologia, sunt tinerii care simt un imbold interior, o chemare, o vocație aparte spre acest domeniu. Sunt tinerii care simt profund fiorul credinței și văd frumusețea Creștinismului, manifestată îndeosebi prin cultul Bisericii și a vieții practice, trăită zi de zi. De aceea, acești tineri optează pentru Facultatea de Teologie.

Din experiența didactică de aproape 25 de ani în Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, am constatat dorința tuturor studenților noștri de a deveni preoți, iar studentele absolvente de teologie, care nu pot accesa preoția, își doresc să rămână și să activeze în domeniu.

2. Ce sfaturi le-ați da absolvenților de liceu care doresc să se înscrie la Teologie?

I-aș îndemna pe absolvenții de liceu ca, dacă simt chemarea spre teologie, să nu neglijeze acest aspect. Dumnezeu are un plan minunat cu fiecare dintre ei. Să știe, însă, că teologia nu este pur știință, ci, mai degrabă, este trăirea vie a credinței în Sfânta Treime.

De asemenea, i-aș îndemna pe absolvenții de liceu să opteze pentru facultatea noastră, întrucât vor găsi aici un corp didactic foarte bine pregătit, dornic de a forma caractere creștine puternice și buni slujitori ai lui Hristos și ai neamului românesc. Apoi, facultatea noastră are rădăcini adânc înfipte în filonul învățământului teologic de grad universitar din România. Aici, în Oradea, a funcționat vreme de 25 de ani (1923-1948), Academia Teologică din Oradea, desființată samavolnic de puterea comunistă. Așadar, avem onoarea, dar și datoria sfântă, de a continua strădaniile vrednicilor noștri înaintași.

 

3. Ce programe de studii există la Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Episcop Dr. Vasile Coman”?

La Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Episcop Dr. Vasile Coman” există programe de studii pe toate cele trei paliere ale învățământului universitar. Avem un program de studii la nivel de Licență, Teologie ortodoxă pastorală, două programe de studii de Master, Teologie sistematică pe fundamente biblice și patristice, Istorie bisericească și gândire creștină, iar din anul 2018, am reușit să autorizăm, pe domeniul Teologie, studii universitare de doctorat. În acest moment, cinci cadre didactice conduc doctorat la facultatea noastră. Așadar, paleta de studii teologice, la nivel universitar, este completă.

4. Ce fac după absolvire cei care nu intenționează să devină preoți?

Sunt mai rare aceste situații. Că nu toți pot deveni preoți în timpul dorit, aceasta este o altă problemă. Există alternative. Pot accesa un post, în domeniu, în activitatea administrativ-bisericească sau au posibilitatea să participe la examenele de titularizare în învățământ, devenind profesori de religie. Avem licențiați teologi care activează în cu totul alte domenii și, fundamentați pe studiul teologic, au oportunitatea de a face misiune creștină acolo, la locul de muncă. Până la urmă, este și acesta o preoție manifestată altfel.

5. De ce este necesară educația teologică?

Dacă vorbim la modul general, într-un răspuns scurt, n-aș spune că educația religioasă, teologică este necesară, ci că este imperios necesară, mai ales în societatea contemporană profund secularizată în care trăim, o societate aflată într-o tranziție continuă și într-o încercare perpetuă, dar nereușită, de reformă. Orice încercare de reformă a societății, dacă nu începe cu aspectul ei moral, nu are sorți de izbândă. Educația teologică oferă celui care studiază acest domeniu un profund suport interior, care îl ajută să depășească mult mai ușor provocările lumii actuale. Acest lucru este evidențiat, în mod deosebit, de educația religioasă, teologică. Iată de ce este necesară această educație. Imperios necesară!

6. Cu ce experiențe sau cunoștințe se pleacă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă?

Din punct de vedere scolastic, pe perioada cursurilor, ca în orice facultate, se dobândesc competențe profesionale și transversale, dar studiul teologic este mult mai mult. El le transcende pe toate acestea, pentru că teologia are latura ei profund duhovnicească.

În acest sens, aș ordona cele două elemente ale întrebării altfel. Aș porni de la cunoștințe și m-aș duce spre experiențe. Adică, studenții, prin cunoștințe, se apropie mai mult de Dumnezeu, iar apoi, pot trăi prezența Lui în propria lor viață. Toate facultățile de Teologie au câte o biserică sau un paraclis în campusul universitar sau în apropiere. Acesta este laboratorul duhovnicesc al unei facultăți de teologie. Facultatea noastră este privilegiată din acest punct de vedere. Prin străduința vrednicului de pomenire Rectorul Teodor Maghiar, avem în campusul central universitar o bisericuță de lemn, monument istoric, și o capelă de zid, în cea mai nouă clădire, ambele locuri de întâlnire cu Dumnezeu și elemente de urcuș în viața duhovnicească. Când licențiații noștri revin, după ani și ani, la facultate, cel mai bine se regăsesc atunci când intră în capelă. Este dorința lor de a intra acolo și simt mireasma trăirii în rugăciune comună cu colegii lor. Aceasta este mărturia lor, marcată de experiențele trăite în acel spațiu sacru.

Toate informațiile despre ADMITERE la Universitatea din Oradea - FACULTATEA DE TEOLOGIE ”EPISCOP DR. VASILE COMAN” - https://teologie.uoradea.ro/ro/admitere