1. Care sunt principalele 3 motive pentru care un absolvent de liceu ar alege Facultatea de Informatică și Științe ?
 • Facultatea pregăteşte specialişti în domeniile IT și Științe (informatică, biologie, chimie, fizică medicală și matematică) capabili să facă față provocărilor tehnologice ale secolului nostru:
  • folosirea tehnologiei informației în sistemul de sănătate;
  • securitatea internetului și lupta împotriva furtului de informații;
  • studiul ecosistemelor și a efectelor poluării mediului asupra plantelor și animalelor;
  • determinarea de noi proceduri de tratament utilizȃnd aparate medicale inovative, PET/CT, IRM;
  • caracterizarea chimică a apelor geotermale, epurarea apelor reziduale.
  • utilizarea eficientă a algoritmilor matematici în dezvoltarea inteligenței artificiale.

Suntem siguri că o diplomă în aceste domenii va sta la baza pregătirii pentru viitor.

La întrebarea „Ce meserie ar trebui să aleagă copiii noștri?”, răspunsul ar fi “Meseriile copiilor noștri nu s-au inventat încă, dar sigur au legătură cu domeniul IT!”

 • Explozia de oportunităţi de angajare, sistemul de educație nu reușește să acopere cererea tot mai mare de specialiști în IT., în sănătate (laboratoare de analize, aparatura medicală, laboratoare de biologie genetică), cercetare, învăţământ. Pe absolvenții noștri se bat, atȃt companiile care au nevoie de angajați, cȃt și școlile aflate în căutare de profesori. O parte dintre ei sunt ofertați de marile corporații occidentale și aleg să părăsească România.
 • Obţinerea excelenţei în activitatea didactică şi de cercetare: conducere de doctorat, brevete de invenții, studenți și cadre didactice participanți în programele internaționale ERASMUS+.

Cadrele didactice ale facultății participă la proiecte internaționale și sunt profesori sau cercetători asociaţi la universități de prestigiu: SUA (Universitatea Notre Dame, Indiana; Argone National Laboratory, Illinois; Universitatea din Memphis; Institutul Politehnic Worcester), Germania (Institutul Max-Planck de Cercetare a Metalelor Stuttgard; Universitatea din Kaiserslautern - Germania), Ungaria (Budapest University of Technology and Economics; University of Medical Science, Debrecen), University of Gent - Belgia; Universitatea din Linz - Austria, Universitatea din Antante - Spania, Universitatea din Caen - Franţa, Universitatea din Orleans- Franţa, Universitatea Catolică din Nijmegen - Olanda, Universitatea Liberă din Bruxelles - Belgia, Universitatea din Reims- Franţa, Institutul de Matematică al Academiei de Ştiinţe - Polonia, Centrul de Cercetări din Reykjavik - Islanda.

 1. Care sunt programele de studiu cele mai căutate?

Informatică cifra de școlarizare 75 de locuri.

Numărul absolvenților din universitățile de profil este de 7.000 de absolvenți /an, în timp ce industria IT ar avea nevoie de 12.000. Raportat la totalul populației, avem IT-iști puțini, iar numărul lor este în scădere.

Biologie – cifra de școlarizare 80 de locuri.

Un absolvent licențiat în biologie are o mare varietate de cariere: cercetători în biologia moleculară, în clinica de laborator, expert biolog, inspector de specialitate biologie, profesor în învăţământul preuniversitar.

Fizica medicală – cifra de scolarizare 50 de locuri.

Împreună cu medicii de specialitate, fizicianul medical schiţează protocoalele în funcţie de tipul de boală şi în conformitate cu greutatea şi vârsta pacienţilor pentru PET/CT, IRM, etc., efectuând calculele dozimetrice şi optimizări, iar împreună cu oncologii, dozimetriştii şi tehnicienii ajustează tratamentul pentru fiecare combinaţie pacient-boală în parte.

Matematica  - cifra de școlarizare 50 de locuri.

Studiul matematicii dezvoltă capacităţile de analiză şi sinteză, formează deprinderi de abstractizare şi generalizare. Diploma de licenţiat în Matematică permite absolvenţilor o inserţie rapidă pe piaţa muncii:  profesor în învăţământul preuniversitar, matematician (cercetare, finanţe, industrie).

Chimie - cifra de școlarizare 40 de locuri.

Absolvenții programului de studiu Chimie sunt pregătiți ca specialiști în analiza şi controlul calităţii apelor, solului, aerului, medicamentelor, produselor alimentare, vopselelor şi a materialelor de construcţii, a produselor cosmetice.

 1. Care este cea mai mare provocare pentru un student care studiază la această facultate?

A fi sau nu student Erasmus?

Studenţii au posibilitatea să studieze în străinătate prin programul ERASMUS+, acest program îi ajută pe studenți să își descopere cariera pe care și-o doresc, sprijină transformarea digitală și incluziunea socială.

Facultatea de Informatică și Ştiinţe ofera reducerea taxelor de şcolarizare cu 50%, la licență si la master, pentru studenţii/absolvenţii Universităţii din Oradea care urmează al doilea program de studii.

Urmȃnd al doilea program de studii, studenții pot alege o paletă mai largă de discipline în cadrul programului ERASMUS +.

 1.  Oferta de predare are legătură cu piața muncii?

Responsabilii programelor de studii din cadrul facultății organizează semestrial întȃlniri cu reprezentanții angajatorilor absolvenților nostri, sunt analizate Planurile de învăţământ propuse pentru fiecare an universitar și pentru fiecare specializare a facultății.

La aceste întȃlniri este prezentat conţinutul Planului de învăţământ, structura disciplinelor pe anii de studii, a numărului de ore şi a competenţelor dezvoltate ca urmare a finalizării studiilor. De asemenea, se poartă discuţii cu privire la conţinuturile disciplinelor şi a practicii desfăşurate de studenţi pe parcursul anilor de studii.

Aceste intȃlniri se finalizează cu semnarea unor Contracte pentru efectuarea activităților practice și eventuale propuneri pentru modificarea cifrei de școlarizare.

Propunerile angajatorilor sunt transmise spre aprobare Consiliului facultății.

 1.  Ce oportunități au cei care aleg să studieze informatica?
 • IT-ul este un domeniu foarte complex și în continuă schimbare, căutat atât pentru locuri de muncă bine plătite, cât și pentru satisfacțiile profesionale pe care acesta le oferă.
 • În ziua de azi, toate companiile au un site web sau o altă formă de prezentare online, iar nevoia de angajați în domeniul IT nu mai este limitată la un singur oraș sau țară sau chiar la o singură industrie.
 • Estimările spun că, industria IT poate ajunge, în următorii doi ani, la o cifră de afaceri de peste 6 miliarde de euro.
 • Absolvenții sunt încurajați prin Proiectele de antreprenoriat ale universității să înființeze propria firmă de IT.
 1. Ce oportunități au cei care aleg să studieze științele ?
 • Industria medicală și farmaceutică are nevoie în permanență de specialiști în științele fundamentale. Alături de medici, asistenți medicali și farmaciști, cercetătorii din domeniu medico-sanitar (chimiștii, biologii, biochimiștii și fizicienii medicali) au o contribuție majoră la dezvoltarea medicinei moderne.
 • Companiile de producție globale sunt companii care se concentrează pe domenii conexe, cum ar fi mediul, durabilitatea, produsele farmaceutice, agrochimice, produse petrochimice, articole sanitare, materiale plastice și polimeri.
 • Unitățile medicale. Fizicianul medical are un rol important în domeniul radioterapiei, el implementează tehnicile moderne de tratament, ceea ce presupune cunoștinte solide de fizică, dozimetrie, radioprotectie, modelare matematică etc. De asemenea, fizicianul medical este cel care realizează planurile de tratament în radioterapia externă, în brachiterapie și este responsabil cu securitatea radiologică.
 • Datorită importanţei crescânde a tehnologiei, a datelor şi a eficienţei economice, între 2012 şi 2022, se estimează că piaţa locurilor de muncă pentru matematicieni ar putea creşte cu 23%.
 • Cercetarea academică este o posibilă carieră comună a absolvenților specializarilor facultății noastre.
 • Invățămȃntul preuniversitar și universitar. Lipsa cadrelor didactice la unele discipline este cea mai răspândită provocare în ceea ce privește cererea și oferta de cadre didactice. Această realitate este menționată în mai mult de jumătate dintre sistemele educaționale europene, și este acută pentru disciplinele STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Toate informațiile despre ADMITERE la Universitatea din Oradea - FACULTATEA DE INFORMATICĂ ȘI ȘTIINȚE - http://stiinte.uoradea.ro/admitere - http://stiinte.uoradea.ro/admitere