1. Care este istoricul Facultății de Geografie, Turism și Sport?

Facultatea de Geografie, Turism și Sport s-a constituit prin unirea a două domenii tradiționale ale învățământului superior orădean, înființate în anul 1964: Educație fizică și sport și Geografie. Ulterior, acestora li s-au adăugat domeniile Știința mediului (2000) și Kinetoterapie (2011).

2. În ce domenii / specializări se pregătesc studenții de la GTS?

Facultatea dispune de o bază materială modernă, are un colectiv format din 52 de cadre didactice și școlarizează peste 800 de studenți înscriși la 7 programe de licență, 6 de masterat și o școală doctorală în domeniul Geografie. Calitatea se reflectă și în existența a 3 programe cu predare în limba engleză, în domeniile turism (licență și master) și kinetoterapie (licență).

Misiunea facultății este de a pregăti specialiști în concordanță cu cerințele pieței forței de muncă cu accesibilitate internațională. La nivel de licență, candidații pot opta pentru 7 programe de studiu:

- Educație fizică și sportivă (calificări: profesor, antrenor, preparator fizic etc)

Kinetoterapie și motricitate specială (programe în limbile română și engleză; calificări: profesor, kinetoterapeut etc)

- Geografia turismului (programe în limbile română și engleză; calificări: profesor, analist în turism, geograf, etc)

Planificare teritorială (calificări: profesor, analist teritorial etc)

Știința mediului (calificări: analist de mediu, profesor etc). 

La nivel de master, oferta educațională include 5 programe: Educație fizică și antrenament sportiv; Kinetoterapie în reeducarea funcțională; Gestiune și amenajare turistică; Gestiunea și planificarea teritoriului asistată de GIS; Tourism Management and Planning. Școala Doctorală în domeniul Geografie este susținută de cinci conducători de doctorat și peste 30 de doctoranzi.

3. Ați încheiat colaborări cu instituții sau companii în vederea pregătirii studenților pentru piața muncii actuale?

Pentru fiecare program, pregătirea teoretică este dublată de o componentă practică desfășurată în laboratoarele facultății, dar mai ales într-un număr mare de instituții publice și private cu care facultatea are încheiate acorduri pentru desfășurarea practicii de specialitate a studenților.

4. Care este cea mai frumoasă experiență pe care o poate trăi un student de la GTS?

Cea mai ”trăită” experiență a unui student de la GTS este cea de student Erasmus.  Peste o sută de acorduri internaționale cu universități din întreaga lume, cu peste o sută de burse, fiecare pe durata unui semestru sau an universitar, oferă studenților facultății experiențe de neuitat, atât în ceea ce privește formarea profesională, cât și în cea personală. Este o șansă uneori unică de a înțelege și cunoaște pe viu culturi și comunități accesibile pentru mulți doar din cărți și din media. Fiecare continent și un număr mare de țări de pe acestea, ca: Africa de Sud, Namibia, Senegal, Chile, Cuba, Mexic, Argentina, SUA, Canada, China, Indonezia, Laos, Vietnam, India, Kazahstan, toate statele Europei etc., sunt doar câteva din numeroasele destinații de studiu ce pot fi descoperite de studenții Facultății de Geografie, Turism și Sport.

Toate informațiile despre ADMITERE la Universitatea din Oradea - FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ȘI SPORT pot fi găsite pe site: https://gts.uoradea.ro/ro/admitere/informatii-admitere

Image