Conferirea înaltului titlu s-a desfășurat într-un cadru festiv, organizatori fiind Senatul Universității din Oradea și Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației.

Prof.univ.dr.ing. Valentin NĂVRĂPESCU este unul dintre cei mai remarcabili cercetători în domeniul ingineriei electrice, atât în țară, cât şi în străinătate, personalitate care, prin competența ştiinţifică, profesionalismul, prestigiul și credibilitatea de care se bucură, reprezintă un model incontestabil pentru comunitatea noastră academică și pentru tânăra generaţie de studenți.

Drumul ascendent în planul imaginii, dar mai ales în conținutul calitativ al activităților didactice și de cercetare științifică desfășurate de universitatea noastră a fost trasat și cu sprijinul pe care personalități marcante ale școlii superioare românești ni l-au acordat în mod constant, dar mai ales în momentele cruciale, împărtășind cu generozitate și dezinteresat din experiența managerială, didactică, de cercetare, dar și de evaluare academică a domeniilor lor, ceea ce împreună au reprezentat adevărate modele pentru devenirea universitară a multora dintre noi. Iată de ce, astăzi, suntem onorați să oferim cel mai înalt titlu academic, domnului profesor Valentin Năvrăpescu.

Propunerea de acordare a Titlului Onorific de Doctor Honoris Causa al Universității din Oradea, domnului Profesor universitar Valentin NĂVRĂPESCU, înaintată Senatului Universității din Oradea în octombrie 2019, de către Consiliul Facultății de Inginerie Electrică și Tehnologia Informaţiei, a avut la bază următoarele considerente: realizările importante ale domnului profesor universitar în domeniul științei, competenţa ştiinţifică, calităţile remarcabile de cercetător în domeniul ingineriei electrice recunoscute de înalte foruri de știință ale României şi din străinătate, profesionalismul și dăruirea Domniei Sale în slujba modernizării și actualizării sistemului de învățământ superior românesc, meritele deosebite în realizarea unor obiective în cadrul Universității POLITEHNICA din Bucureşti, prestigiul profesional și uman de care Domnia Sa se bucură în comunitatea științifică, academică, relaţiile profesionale extraordinare pe care dumnealui le are de o îndelungată perioadă cu Universitatea din Oradea, în special cu Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informaţiei, în domeniul cercetării și în domeniul didactic, fiind un remarcabil partener și susţinător al comunităţii de ingineri ai facultății noastre.

LAUDATIO

Biroul de Comunicare 

Image  

Image  

Image  

Image  Image