Domnul profesor Nicolae BURNETE este un remarcabil cercetător, cu o operă științifică de excepție, recunoscut și apreciat în țară și străinătate ca un strălucit cercetător și o autoritate incontestabilă în domeniul ingineriei autovehiculelor.

Evidențierea unei personalități științifice din domeniul universitar și științific este un privilegiu, deoarece omul și profesorul universitar Nicolae BURNETE reprezintă un etalon de valoare autentică, o personalitate științifică și didactică de excepție, a cărui prețuire și valoare sunt unanim recunoscute de comunitatea academică a domeniului ingineria autovehiculelor. Vorbim despre o personalitate puternică, un model profesional implicat cu pasiune și multă putere de muncă, dedicate carierei universitare didactice și științifice, care pe parcursul a 30 de ani de activitate a obținut rezultate remarcabile.

De-a lungul anilor, profesorul Nicolae BURNETE s-a dovedit a fi un remarcabil partener și susținător al Universității din Oradea, contribuind la dezvoltarea învățământului de excelență în domeniul ingineriei autovehiculelor. Domnia Sa colaborează cu Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule din cadrul Facultății de Inginerie Managerială și Tehnologică în desfășurarea de activități didactice la masterat, parteneriat în cadrul unui proiect POSDRU. Programul de masterat Sisteme și Tehnologii Avansate în Ingineria Autovehiculelor (STAIA) din Domeniul Ingineria autovehiculelor a fost acreditat de ARACIS și prin aportul științific și prin activitatea didactică a domnului profesor Nicolae BURNETE.

În semn de recunoaștere pentru realizările sale deosebite, pentru o carieră academică de excepție, Universitatea din Oradea este onorată să acorde domnului profesor universitar dr.ing. Nicolae BURNETE înaltul titlu de Doctor Honoris Causa.

LAUDATIO

Biroul de Comunicare

Image  Image  Image  Image  Image  Image  Image  Image