Conferinţa a fost susţinută de către conf.univ.dr. Ligia Olivia Burtă, prorector responsabil de servicii studenţeşti şi vizibilitate și conf.univ.dr.Aurel Căuș, președintele Senatului Universității din Oradea.

         De asemenea, la eveniment au participat psiholog dr. Adriana Borza, Director al Centrului de Consiliere si Servicii privind Cariera, ing. Maria Bittenbinder, din cadrul Biroului Programe și Proiecte CDI și reprezentanți ai cadrelor didactice.

În cadrul conferinței s-a făcul o analiză a celor cinci proiecte, după cum urmează:

  • Networking educațional prin metode eficiente de învățare și promovare de bune practici - Manager proiect - Conf.univ.dr. Ligia Olivia Burtă
  • Dezvoltarea capacității de internaționalizare a activității Universității din Oradea - Manager proiect - Prof.univ.dr. Eugen-Victor Macocian
  • Facilități pentru exploatare și inovare în cadrul Stațiunii Pomicola a Universității din Oradea - Manager proiect  - Conf.univ.dr. Radu Petru Brejea
  • Networking antreprenorial (AntreNet) - Manager Proiect - Conf.univ.dr. Vasile-Aurel Căuș
  • Cercetare de excelență la Universitatea din Oradea în domeniul materialelor avansate - Manager proiect - Prof.univ.dr. Simona Bungău.

        La închiderea celor cinci proiecte FDI derulate la Universitatea din Oradea s-a constatat faptul că majoritatea indicatorilor au fost îndepliniți.

Biroul de Comunicare


Image Image