Găzduită de Universitatea din Padova, la finalul a două zile de mare intensitate intelectuală, acesta fiind gândit într-un context mai larg al unei colaborări ce are deja o tradiție, dar și în perspectiva unui angajament de sprijin în dezvoltarea viitoare a unor programe și proiecte academice comune. În ultimii 10 ani am căutat parteneri de la universități europene pentru a internaționaliza cercetările de istorie de la Universitatea din Oradea. La Universitatea din Padova am găsit numeroși specialiști dornici să colaboreze cu Universitatea din Oradea. O direcție de cercetare importantă, pe care ne-am asumat-o, este de-a investiga noțiunea de document istoric și relația dintre istorie și filologie. Ideea principală, de la care a pornit această colaborare, a fost aceea de a pune în dialog metode și strategii interpretative care provin din două domenii disciplinare diferite, cel al istoriografiei și cel al filologiei, confruntându-le, în special, pe terenul analizei textuale a documentului istoric, în multiplele sale aspecte şi dimensiuni. Întâlnirea dintre istorie şi filologie o regăsim în istoriografia pozitivistă, cu tot ceea ce noul curent a însemnat, respectiv critica de texte, dezvoltarea ştiin­ţelor auxiliare şi relaţia dintre filologie şi istorie.

Au fost organizate din anul 2009, opt manifestări științifice la care au participat colegi de la Universitatea din Padova, Departamentul de filologie romanică, iar mai apoi s-au asociat și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea CaʼFoscari din Venezia. Conferințele au reliefat abordări inedite despre raporturile dintre istorie și filologie, despre noțiunea de document istoric, dar, în egală măsură, și abordări clasice privind conceptul de document, de națiune, dar și reflecții asupra statutului istoriei ca disciplină și istoriografiei ca produs științific.

Conferințele Textus testis. Valore documentario e dimensioni letterarie del testo storico, Padova, 17 novembre 2009 (președinții comitetului de organizare: Dan Octavian Cepraga și Sorin Șipoș); Simpozionul internațional Istorie. Literatură. Politică, Oradea, 4-7 noiembrie 2010 (președintele comitetului de organizare: Sorin Șipoș); Nazione, Autodeterminazione e Integrazione nell’Europa Centro-Meridionale, martedì, 12 aprile 2011 Università Ca’ Foscari di Venezia ; The Historian’s Workshop: Sources, Methods, Interpretations, the 5th Edition, Oradea-Chişinău, 26-28 May 2011 (președintele comitetului de organizare: Sorin Șipoș); UnʾIdea dʾEuropa. Prospettive storiche e filologiche da est e da Ovest, Padova, 10-11 noiembrie 2011 (președintele comitetului de organizare: Dan Octavian Cepraga); Simpozionul internațional Națiunea imaginată, Deva, iunie, 2016 (președintele comitetului de organizare: Sorin Șipoș); Simpozionul internațional Hermeneutica documentului medieval, Oradea, 4-7 noiembrie 2015 (președintele comitetului de organizare: Sorin Șipoș), Națiunea imaginată, Deva, 2016 (președintele comitetului de organizare: Sorin Șipoș), Dincolo de frontiere, Padova, 2017 (președintele comitetului de organizare: Dan Octavian Cepraga) și Teme și metode de cercetare în istorie și literatură, Oradea, 2018 (președintele comitetului de organizare: Sorin Șipoș).

Ca de fiecare dată, lucrările conferințelor au fost publicate și difuzate în marile biblioteci naționale și universitare. A fost, ca de fiecare dată, o muncă anevoioasă de la recenzarea lucrărilor, pregătirea pentru tipar și găsirea resurselor financiare. În toate aceste etape ne-am implicat într-o manieră responsabilă și cu mare profesionalism am reușit să tipărim următoarele volume ale conferințelor: Dan Cepraga, Sorin Şipoş, Textus testis. Valore documentario e dimensioni letterarie del testo storico, Editura Universităţii din Oradea, Oradea-Padova, 2010, 239p.; History and Archaeology in Central Europe. New Historiographical Interpretations, coordinators Florin Sfrengeu, Éva Gyulai, Sorin Şipoş, Delia Radu, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2011, 203p.; Sorin Şipoş, Dan Octavian Cepraga, Ioan Aurel Pop, Textus Testis. Documentary Value and Literary Dimension of the Historical Text, Romanian Academy. Center for Transilvanyan Studies, Cluj, 2011, 281p.; The Historian’s Atelier: Sources, Methods, Interpretations, coordonatori: Sorin Şipoş,  Gabriel Moisa, Florin Sfrengeu, Mircea Brie, Ion Gumenâi, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2012, 280p.; Categorie europee. Rappresentazioni storiche e letterarie del ”Politico”, Transylvanian Review, Vol. XXIII, Supplement No. 1, coordonatori: Sorin Șipoș, Federico Donatiello, Dan Octavian Cepraga, Aurel Chiriac, Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies, Cluj-Napoca, 2014, 319p. Potere e imaginari politico in Europa. Radici Storiche, modelli antropologici, representazioni letterare, Sorin Șipoș, Dan Octavian Cepraga, Giulia Ambrosi, Supplement, Cluj-Napoca, 2015, p. 33-44. Tradiții istorice și perspective europene, coordonatori: Sorin Șipoș, Dan Octavian Cepraga, Ion Gumenâi, Chișinău, 2015, Națiunea imaginată, Oradea, 2019. Toate acestea s-au bucurat de o bună primire în lumea științifică și sunt rodul unei colaborări deosebite între colegii din mai multe instituții din România și din Europa.

Dorim ca în anul următor să finalizăm volumul conferinței organizate la  Oradea, intitulată Teme și metode de cercetare, și să continuăm colaborarea științifică, prin organizarea de noi manifestări științifice comune.

În prima parte a conferinței internaționale de la Padova a fost prezentat și volumul Națiunea imaginată. Concepte și etape în construirea identităților naționale europene. In honorem Prof.univ.dr. Sever Dumitrașcu, Academia Română Centrul de Studii Transilvane, Editura Episcopiei Devei și Hunedoarei, Cluj-Napoca/Deva, 2019, 502p. Profesorul universitar dr. Lorenzo Renzi (Universitatea din Padova) a făcut o analiză punctuală și de profunzime pentru fiecare contribuție științifică prezentă în volum, evidențiind elementul-cheie pentru fiecare studiu în parte.

La orele 12:00 în Aula Nievo din Palatul del Bo a fost semnat acordul de colaborare instituțională dintre Universitatea din Oradea și Universitatea din Padova. Documentele au fost semnate de către rectorii celor două universități: prof.univ.dr. Rosario Rizzuto (Universitatea din Padova) și prof.univ.dr.habil. Constantin Bungău (Universitatea din Oradea). Prin acest acord, Școala Doctorală de Istorie își dorește organizarea unor doctorate în cotutelă pe teme de cercetare comune și extinderea colaborării științifice dintre Școala Doctorală din Oradea și cea din Padova.

Delegația universitară orădeană - prezentă la Universitatea din Padova - a avut următorii membri: prof.univ.dr.habil. Constantin Bungău, Rectorul Universității din Oradea, prof.univ.dr.habil. Sorin Șipoș, Directorul Școlii Doctorale de Istorie, prof.univ.dr.habil. Gabriel Moisa, Prodecanul Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării, lect.univ.dr. Radu Romînașu, Directorul Departamentului de Istorie, asist.univ.dr. Laura Ardelean, Departamentul de Istorie.

Prof.univ.dr.habil. Sorin ȘIPOȘ

Image

Image  Image  Image  Biroul de Comunicare