Pr.conf.univ.dr. Viorel-Cristian Popa, decanul facultăţii, a evidenţiat faptul că prima ediţie integrală a Sfintei Scripturi în limba română a apărut în anul 1688, cunoscută sub numele de  Biblia de la Bucureşti, fiind realizată de către episcopul Mitrofan al Huşilor şi de fraţii Radu şi Şerban Greceanu şi revăzută de arhiereul Gherman din Nissa Capadociei. Tipărirea Bibliei a început la data de 5 noiembrie 1687 şi s-a încheiat în septembrie 1688.

Această ediţie a Sfintei Scripturi, dar şi cele care au urmat, reprezintă dezideratul tuturor românilor, iar Biserica s-a dovedit a fi ca o adevărată mamă pentru fiii ei, ocrotindu-i şi sprijinindu-i în eforturile lor.

Totodată, Pr.prof.univ.dr. Dumitru Megheşan a făcut o frumoasă incursiune în opera teologică a Sfântului Ioan Gură de Aur, iar Pr.lect.univ.dr. Vasile-Doru Fer a evidenţiat contribuţia biblică majoră a ierarhului de la Constantinopol.

Image  Image  Image  Image  

Biroul de Comunicare