Evenimentul a fost organizat şi coordonat de directorul CCSISEO, d-na conf.univ.dr.ing. Simona Dzițac şi totodată preşedinta Asociaţiei Clusterul de Cercetări Ştiinţifice, Inovare şi Studii Europene din Oradea (ACCSISEO) şi finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Invitaţii de onoare ai workshop-ului studenţesc au fost domnul Academician Florin Gheorghe Filip și domnul Academician Dan Tufiş de la Academia Română, d-na prof.univ.dr. Ioana Moisil, care au luat cuvântul în deschiderea oficială a workshop-ului.

La workshop au mai participat d-na dr. Bogdana Stanojevic – cercetător la Institutul de Matematică al Academiei Sârbe de Științe și Arte, cadre didactice şi studenţi de la Universitatea din Belgrad, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică şi Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea din Petroşani, Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reșița, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiințe şi Tehnologie din Târgu-Mureș, Universitatea Agora din municipiul Oradea, Universitatea din Oradea, precum şi cadre didactice şi elevi de la Školski centar „Nikola Tesla” - Vršac, Serbia şi Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări „Caius Iacob” Arad.

Programul vast al workshop-ului a cuprins:

 • Primirea şi înregistrarea participanţilor în sala de conferinţe din cadrul Bibliotecii Universităţii din Oradea;
 • Deschiderea oficială a workshop-ului, din partea conducerii Universităţii din Oradea luând cuvântul domnul Rector, prof.univ.dr.ing.habil. Constantin Bungău şi Preşedintele Senatului universitar – dl. conf.univ.dr. Aurel Căuş; din partea asociaţiilor studenţeşti a luat cuvântul studenta Antonia Dume, iar din partea tinerilor orădeni, Cristian Şandro;
 • Secţiunea cu prelegeri organizată în jurul unei mese rotunde pe tematica creşterii eficienţei energetice. Invitaţi în cadrul mesei rotunde au fost: de la Universitatea din Oradea - prof.univ.dr. ing. Ioan Felea, conf.univ.dr.ing. Emil Dale - director la Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Oradea şi d-na Anca Minculescu expert inovator venită tocmai din Franţa;
 • Moment poetic cu Cristian Şandro - membru al ACCSISEO, Doină interpretată de studentul Claudiu Baban, muzică populară cu Maria-Ioana Cobzaș şi moment artistic cu Datini din Bihor și Asociația Folclor Fără Frontiere-coordonatori Ecaterina Dan și Mihai Jurcă. Momentele artistice au fost moderate de d-na conf.univ.dr. Carmen Vasile – director departament al ACCSISEO;
 • Vizitarea bibliotecii universităţii şi a unor laboratoare de cercetare din cadrul Universităţii din Oradea. În cadrul acestor vizite, de un real ajutor, prin facilitarea vizitelor şi explicaţiile oferite, au fost d-na Rodica Opriş, precum și colegi de la Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică (prof.univ.dr.ing. Vesselenyi Tiberiu, conf.univ.dr.ing. Traian Buidoş, şef lucr.dr.ing. Pavel Tocuț);
 • Concurs de idei reliefate prin proiecte elaborate de către studenţi;
 • Exerciţii demonstrative şi expoziţie de proiecte tehnice;
 • Prelegere pe tematica inteligenței artificiale și aplicațiilor acesteia în inginerie - susținută de Acad. Dan Tufiș;
 • Moment poetic cu Elena Marica - membră a ACCSISEO;
 • Premierea participanţilor cu diplome şi cărţi tehnice de specialitate şi poze de grup;
 • Secţiunea de tip Knowledge Café centrată pe tematici referitoare la: atragerea de fonduri europene în domeniul eficienţei energetice, sărăcia energetică – Invitat: conf.univ.dr.ing. Popper Laurenţiu – membru de onoare al ACCSISEO;
 • Masă rotundă pe tema Educaţie - voluntariat - antreprenoriat"- Invitat: şef lucr.dr.ing. Mariana Raţiu – Universitatea din Oradea, membru fondator al ACCSISEO;
 • Un tur ghidat al municipiului Oradea & Miniexcursie pe meleaguri bihorene;
 • Activităţi sportive şi de agrement în cadrul Aqua Park President Băile Felix.

Workshop-ul a fost de bun augur, participanţii fiind extrem de interesaţi de fiecare moment din cadrul evenimentului.

Mulţumim invitaţilor de onoare, lectorilor invitaţi, cadrelor didactice din laboratoarele de cercetare vizitate pentru răbdarea şi profesionalismul de care au dat dovadă în colaborarea cu participanţii la workshop, cadrelor didactice şi studenţilor participanţi, organizatorilor şi tuturor acelora care au făcut posibilă şi au contribuit la reuşita acestei manifestari ştiinţifice studenţeşti care putem spune că a atins un nivel ştiinţific ridicat.

Scopul manifestării științifice studențești şi anume, acumularea de cunoştinţe, stimularea creativităţii, dezvoltarea de metode şi deprinderea implementării practice a acestora pentru obţinerea de avantaje economice, financiare, sociale prin creşterea eficienţei energetice la consumatori, a fost pe deplin atins.

Felicitări tuturor participanţilor la cea de-a IV-a ediţie a workshop-ului studențesc “Creşterea eficienţei energetice la consumatori industriali şi casnici”!

 

Responsabil eveniment,

Director CCSISEO,

conf.univ.dr.ing. Simona Dzițac

Biroul de Comunicare

Image  

Image  

Image  

Image  

Image