În acest sens anunță intenția de recrutare și selecție de personal încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată.

Mai multe informații privind calendarul procedurii de recrutare și selecție, depunerea dosarelor de înscriere cu documentele aferente acesteia precum și posturile vacante, le puteți găsi accesând:

Anunt recrutare si selectie de personal proiect SmartDoct

SmartDoct candidat admis

Biroul de Comunicare