Proiectul AntreV îşi propune creşterea numărului de studenţi ai Universităţii din Oradea prin stimularea participării studenţilor la programe de studii de licenţă, în special a celor din categorii vulnerabile și prin creşterea atractivităţii ofertelor educaţionale, în special în ceea ce priveşte antreprenoriatul, corelat cu îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice.

În deschiderea conferinței, au luat cuvântul prof.univ.dr.habil. Constantin Bungău, rectorul Universității din Oradea şi d-na Ionela Demian, consultant resurse umane la SC Corporactive Consulting SRL, partenerul Universității din Oradea în cadrul proiectului.

De acest proiect vor beneficia, aşa cum a arătat managerul proiectului, conf.univ.dr. Aurel Căuş, 100 elevi din judeţul Bihor, în special din mediul rural, aparţinând minorităţii roma, cu dizabilităţi, din comunităţile dezavantajate economic, 450 studenţi ai Universităţii din Oradea înmatriculaţi într-un program de studii de licenţă non-economic, din care 330 studenţi din grupuri vulnerabile (din mediul rural, aparţinând minorităţii roma, cu dizabilităţi, din comunităţile dezavantajate economic şi netradiţionali - cu vârsta de peste 24 de ani, încadraţi în categoria de persoane cu dificultăţi socioeconomice) și 84 cadre didactice ale Universităţii din Oradea.

Elevii vor beneficia, prin acest proiect, de sesiuni de informare şi conştientizare cu privire la oferta educaţională la nivel de licenţă a Universităţii din Oradea şi beneficiile pe care le oferă fiecare domeniu de licenţă cu privire la şansele de ocupare a unui loc de muncă, vizite de studiu la Universitatea din Oradea pentru grupurile de elevi din judeţul Bihor, testare aptitudinală utilizând softul Cognitrom, şedinţe de consiliere şi orientare profesională personalizată şi orientare în carieră pe baza rezultatului testării aptitudinale cu un expert consilier, şedinţe de tutorat cu un responsabil implementare la nivel de facultate. Pachetul de servicii de sprijin pentru studenți este mai complex. Acesta include pe lângă testare aptitudinală, consiliere profesională, orientare în carieră personalizată și asistenţă educaţională şi sprijin financiar prin bursa student antreprenor în valoare de 300 lei/lună, pe parcursul ultimelor 3 semestre de studiu, precum și un program gratuit de Competențe antreprenoriale și unul de competențe transversale pe tematica Coaching pentru carieră şi Abilităţi de viaţă. Cadrele didactice care vor fi incluse în proiect vor beneficia de un program postuniversitar de dezvoltare de competenţe didactice pe tematica Designer instrucțional, formare și certificare ca Formatori profesioniști, workshop-uri și consiliere pentru dezvoltarea de noi oferte educaționale pe tematica Antreprenoriat, Coaching pentru carieră sau Abilităţi de viaţă.

În continuare, domnul Aurel Căuş, a prezentat activitățile proiectului, rezultatele aşteptate în urma implementării proiectului, precum şi site-ul proiectului http://antrev.uoradea.ro,   platforma de comunicare utilizată în cadrul proiectului https://e.uoradea.ro şi instrumentele social media utilizate în promovarea proiectului: Facebook – Pagina Antreprenor pentru viitor şi Instagram: proiect_AntreV.

La finalul Conferinţei de lansare a avut loc o Conferinţă de presă, în cadrul căreia d-l Rector Constantin Bungău şi d-l Aurel Căuş, au răspuns la întrebările ziariştilor prezenţi. Articolele rezultate în urma Conferinţei de presă se pot vedea pe  http://antrev.uoradea.ro.


Image Image Image