La Conferință vor participa rectorul Universității din Oradea - prof.univ.dr.habil. Constantin BUNGĂU, membrii echipei de proiect din partea celor doi parteneri Universitatea din Oradea și S.C. Corporactive Consulting S.R.L., invitați, experți, mass-media etc.

Obiectivul general al proiectului este creșterea numărului de studenți ai Universității din Oradea prin stimularea participării studenților la programe de studii de licență, în special a celor din categorii vulnerabile și prin creșterea atractivității ofertelor educaționale, în special în ceea ce privește antreprenoriatul, corelat cu îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice.

Proiectul se adresează următoarelor grupuri țintă: 100 elevi înmatriculați în învățământul preuniversitar (nivel liceal) din județul Bihor, 450 studenți ai Universității din Oradea înmatriculați într-un program de studii de licență non-economic, precum și 84 cadre didactice din învățământul superior, angajați ai Universității din Oradea.

Pentru informații suplimentare legate de programul conferinței vă invităm să consultați: 

Agenda Conferinței de lansare

Biroul de Comunicare