Pentru a clarifica situaţia prezentată de dumneavoastră, vă aducem la cunoştinţă, şi în scris, argumentele noastre. Apreciind rolul mass media de informare corectă şi completă a publicului, suntem convinşi că cititorii dumneavoastră vor putea regăsi în paginile aceleiaşi publicaţii şi punctul de vedere al Universităţii din Oradea.

       Nu ne așteptăm să fim lăudați de dimineața până seara pentru că ne facem treaba, dar ne surprinde când suntem atacați gratuit și deliberat destructiv, cum s-a întâmplat în articolul mai sus menţionat. Nu contestăm existența sau rezultatele studiilor la care face referire dl. Chirilă, chiar dacă ar fi fost corect să facă măcar o trimitere concretă la sursă, ca să tragă cititorii învățămintele proprii, dar și să poată evalua reprezentativitatea sau validitatea concluziilor studiului. În orice caz, dacă sunt instituții locale care dețin rezultate de cercetare care privesc funcționarea Universității din Oradea suntem foarte dornici să le citim și să le discutăm. Cum altfel am putea lua deciziile bazate pe date corecte dacă astfel de informații nu ajung la noi?

       Punctul nostru de vedere, exprimat și cu alte ocazii, este că cineva cu greu poate să își imagineze municipiul și județul nostru, la nivelul actual de dezvoltare, în absența Universității din Oradea. Universitatea noastră este un furnizor -  semnificativ pe plan național - de personal calificat inclusiv în domenii de formare superioară, în care inițiativa privată este cvasiabsentă din motive lesne de înțeles, cum sunt diversele științe inginerești, științele naturii sau domeniile biomedicale.

       În plus, la o evaluare obiectivă  a factorilor dezvoltării locale, capacitatea, unică în regiune, a Universității din Oradea de a fixa resursa umană locală și de a atrage tineri talentați și întreprinzători dintr-o arie relativ întinsă de recrutare apare ca fiind deosebit de valoroasă. Nu doar angajatorii, dar și comercianții locali și furnizorii locali de servicii, alături de proprietarii de imobile de exemplu, știu foarte bine aceste socoteli.

       Valoarea adăugată de universitate pentru dezvoltare locală poate fi lesne înțeleasă și din nenumăratele moduri prin care instituția noastră colaborează cu toți actorii locali. Suntem un furnizor de expertiză în cele mai variate domenii, de la formarea cadrelor didactice până la transfer tehnologic. La o analiză a sutelor de parteneriate semnate de Universitatea din Oradea apărem ca un hub de dezvoltare locală și regională prin modul generos, deschis și onest în care tratăm parteneriatele locale care ni se solicită. Autorități publice locale sau centrale, centre de cercetare, școli și alte instituții educaționale, firme sau organizații non-guvernamentale din oraș și județ, dar și de mai departe, primesc sprijinul nostru. Susținem orice inițiativă credibilă benefică pentru comunitate și pentru cetățeni. În același timp, încercăm să ne ținem deoparte de polemicile ideologice sau politice în încercarea de a ne conserva statutul de actor credibil și acceptat de toate părțile interesate în momentele tensionate. Suntem loc al dezbaterilor ca orice comunitate universitară fără a fi neapărat părtași la competițiile politice de la orice nivel.

       De cele mai multe ori rezultate precum cele amintite mai sus capătă o atenție cel mult discretă în publicul și media locale. Este normal. Așa funcționează și asta face o comunitate academică matură. Succesul la învățătură și în carieră al unor studenți și absolvenți, publicarea de cărți sau de articole științifice, brevetarea de inovații ori discuțiile aprinse din cadrul sesiunilor de comunicări și multe altele sunt viața noastră de zi cu zi, nu prea au cum să fie tratate ca evenimente.

       Recunoaștem însă importanța unei imagini bune pentru funcționarea universității chiar dacă, fiind ocupați cu activitățile noastre principale, poate am neglijat calitatea și conținutul comunicării noastre publice. Știm foarte bine că un deficit de reputație alungă studenții, colaboratorii și diminuează accesul la diverse alte resurse.

       Pe de altă parte, când e vorba de imagine publică, a distruge e ușor, iar construcția și reconstrucția sunt foarte anevoioase. De decenii întregi diverși lideri de influență, ajutați uneori și de greșelile și eșecurile noastre, lovesc sistematic în prestigiul Universității din Oradea. Având în vedere valoarea pe care o are reputația pentru funcționarea universității, ne așteptăm de fapt ca ea să fie apărată măcar de cei care admit rolul important al universității în dezvoltarea locală. Acceptăm totodată cu inima deschisă critica, pe care ne-o dorim însă constructivă. De exemplu, ni se pot transmite reproșurile în numeroasele ocazii care ne aduc laolaltă sau chiar în presă, dar jignirile publice sunt inacceptabile și în nici un caz nu sunt semne de bună intenție.

Așa cum am spus și mai sus, punând în balanță aspectele negative cu impactul la dezvoltare este evident că Universitatea din Oradea este un contributor net semnificativ, în nici un caz o frână, darămite cea mai serioasă,  în calea dezvoltării. Aceasta se întâmplă, poate că nu cu viteza, nu în direcțiile sau în modurile pe care unii și le doresc, pentru că universitatea este o comunitate ea însăși, a tuturor membrilor ei, ea neputând fi asimilată altor structuri care funcționează strict ierarhic precum firmele sau instituțiile publice. Și pentru că e o comunitate ea însăși dar și pentru argumentele de mai sus, locul universității în ecuația bunăstării sociale, economice și culturale locale este indiscutabil pozitiv.

       Îi asigurăm pe membrii comunității noastre academice, dar și pe locuitorii orașului și ai județului de faptul că Universitatea din Oradea este devotată misiunii ei de a contribui la dezvoltarea socio-economică și culturală regională și comunitară. Pentru aceasta ea utilizează toate mijloacele care îi sunt la îndemână și care sunt permise de legislație și de regulamentele și procedurile proprii. În acest demers discutăm cu oricine, inclusiv pentru a înregistra critici, încărcați de bune intenții, dar așteptăm din partea partenerilor noștri corectitudine și un spirit constructiv în aceeași măsură în care și noi le oferim.

Rector,

Prof.univ.dr.habil. Constantin BUNGĂU