Calificativul a fost acordat în urma vizitei instituționale de evaluare externă A.R.A.C.I.S., care s-a desfășurat la Universitatea din Oradea în octombrie 2018, unde au participat experți evaluatori ai A.R.A.C.I.S., cadre didactice din România, din străinătate și studenți. În cadrul vizitei au fost evaluate 21 de programe de studii de licență și un domeniu de studii de master, fiind mărită capacitatea de școlarizare pentru patru programe de studii: Informatică – 75 studenți, Asistență medicală generală – 75 studenți, Fizică medicală – 50 studenți și Kinetoterapie și motricitate specială – 90 studenți.

Potrivit A.R.A.C.I.S. „scopul evaluării externe a fost acela de a identifica și de a certifica măsura în care Universitatea din Oradea răspunde interesului public și se preocupă de: creșterea calității educației și cercetării științifice, organizarea eficientă a structurilor instituționale, administrative și manageriale, monitorizarea rezultatelor și performanțelor academice ale Universității, contribuind prin aceasta la promovarea încrederii publice în regulile și standardele de acordare a calificărilor universitare, respectiv a diplomelor, de către Universitate.”

Printre punctele tari identificate de echipa de experți evaluatori se numără: oferta educațională, la toate nivelele de programe de studii, diversificată și adaptată la cerințele pieței muncii, care include și programe de studii de licență și master cu predare în limbi străine, campusul modern care oferă, într-o zonă integrată, facilități educaționale, de cercetare, de recreere pentru studenți etc., colaborarea bună cu mediul socio – economic, care oferă posibilitatea realizării de stagii de practică și care absorb absolvenții universității în majoritatea domeniilor, dezvoltarea de proiecte internaționale prin care, de la ultima evaluare, în Universitate au fost atrase fonduri semnificative și creșterea vizibilității internaționale în domeniul cercetării științifice prin mărirea numărului de lucrări cu cotare ISI.

Conducerea Universității din Oradea și-a asumat un plan de măsuri care să răspundă recomandărilor și observațiilor A.R.A.C.I.S., astfel încât să reducă punctele slabe și să fructifice oportunitățile identificate în urma vizitei instituționale.

Doresc să mulțumesc tuturor cadrelor didactice, studenților, personalului administrativ și colaboratorilor din mediul socio – economic care s-au implicat pentru ca vizita instituțională să se desfășoare în cele mai bune condiții și care contribuie în permanență la reușitele Universității din Oradea.

Hotărârea Consiliului A.R.A.C.I.S. din data de 21.03.2019 poate fi consultată pe site-ul aracis.ro - http://www.aracis.ro/uploads/media/21.03.2019Hotarari_ale_Consiliului_ARACIS.pdf.

 

Rector

Prof.univ.dr.habil Constantin Bungău