Conferința a reprezentat un bun prilej pentru cei prezenți de a sublinia importanța Facultății de Drept Oradea, instituție cu o vechime de peste 100 de ani, după cum a amintit rectorul prof.univ.dr. Constantin Bungău, ținând cont de faptul că în anul 1780 a fost înfiinţată la Oradea Academia de Drept, care este una dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ superior, nu doar din România, dar și din Estul Europei.

”Facultatea de Drept a devenit un brand”, a declarat rectorul în discursul de deschidere, felicitându-i pe organizatori pentru evenimentul de vineri ”și sper ca acest brand să nu dispară niciodată”. De asemenea, a reluat ideea Directorului de Departament, conf.univ.dr. Cristian Miheș, și anume aceea că dreptul la Oradea se bazează pe ”tradiție și cunoaștere”.

Lect.univ.dr. Diana Cîrmaciu  ce a luat cuvântul în numele decanului de la Facultatea de Drept, prof.univ.dr. Valentin Mirișan, a făcut referire la colaborarea fructuoasă dintre facultate și instituțiile publice specificând că ”noi depunem eforturi pentru a pregăti buni profesioniști în administrația publică” și de asemenea faptul că ”acest eveniment reflectă recunoașterea noastră ca facultate de succes.”

Prof.univ.dr. Sorin Curilă, președintele Senatului UO a dorit să sublinieze faptul că ”exigențele sunt tot mai mari din partea celor care privesc spre UO, de aceea, trebuie să ne asumăm ca instituție misiunea dublă de educație și cercetare și să formăm cercetători”.

Domnia sa a dorit să-i felicite pe organizatori, amintind de numele unor distinși profesori care au contribuit la lansarea facultății, cum ar fi prof.univ.dr. Gheorghe Măhăra, prof.univ.dr.Valentin Mirișan, prof.univ.dr. Ovidiu Ținca, conf.univ.dr. Miheș Cristian, lect.univ.dr. Diana Cîrmaciu și alții.

Președintele Senatului a încheiat prin a le ura celor prezență ”Sărbători fericite!”

Dacian Palladi a rostit un mesaj de salut din partea Primarului Oradiei. A făcut și domnia sa parte din echipa Facultății de Drept în anul 1992 și cunoaște astfel din interior faptul că ”Facultatea de Drept este un furnizor de bune practici, iar noi trebuie să beneficiem de ele.” Ca și antevorbitorul său, și domnia sa a ținut să ureze celor prezenți sărbători frumoase!

Arina Moș, Șefa Direcției de Asistență Socială Oradea (DASO) a prezentat o radiografie a activității instituției pe care o conduce ”Direcția de Asistență Socială Oradea – Obiective. Organizare. Funcționare”.

Dintre cei care au răspuns invitației de a participa la conferință amintim: Marius Rotar, Inspector șef (Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor), Alice Lupeș, director juridic (Instituția Prefectului județului Bihor), consilier juridic Flaviu Deac (Agenția Județeană a Finanțelor Publice Bihor), Bucurean Răzvan , manager public (Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă),  precum și consilier juridic Ioana Sasu-Sbârciog, decan al Colegiului Consilierilor Juridici Bihor (partener al evenimentului) și Dana Căpriceru, redactor șef Editura ”ProUniversitaria”.

Manifestarea științifică s-a centrat pe lansările de carte, moderate de conf.univ.dr. Cristian Miheș, Dana Capriceru și Grupul editorial Universul Juridic București. Volumele lansate au fost: Romulus Gidro, Aurelia Gidro ”Roma antică. O istorie pentru toți”, Mihaela Pătrăuș ”Drept european instituțional”, Ioana Sasu-Sbârciog (coordonator al volumului) ”Teste grilă pentru susținerea examenelor de primire si definitivare in profesia de consilier juridic”.

Programul a continuat cu două sesiuni de comunicări având ca și teme legătura cu Științele Sociale precum și Administrația Publică și Științele Penale. La aceasta din urmă au participat, atât cadre didactice, masteranzi de la Facultatea de Drept din Oradea, cât și o serie de cadre didactice de la Universitatea din Debrecen, precum și doctoranzi și magistrați din Ungaria și din România.

Conferința de Administrație Publică se dorește să devină unul din punctele forte ale Facultății de Drept din cadrul Universității din Oradea, iar evenimentul derulat constituie un argument substanțial în această direcție, prin prisma temelor abordate, a numărului de participanți – un total de 37 de comunicări, din care 19 comunicări din partea invitaților, respectiv 18 din partea cadrelor didactice și masteranzilor universității noastre.

Biroul de Comunicare

Image  Image  Image  Image  Image