La ceremonia de decernare a titlului DHC pentru actualul Președinte al senatului Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București și manager al Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, au participat Rectorul Universității din Oradea, prof univ dr Constantin Bungău, președintele senatului Universității din Oradea, prof univ dr Sorin Curilă, membri senatului, decanii facultăților din cadrul Universității din Oradea, fostul Ministru al Sănătății, Conf dr Ladislau Ritli, managerul Spitalului Clinic Municipal, dr Ovidiu Pop, conducerea, directorii departamentelor, cadrele didactice și studenții Facultății de Medicină și Farmacie.

Ceremonia a fost deschisă de către președintele senatului, prof univ dr Sorin Curilă, după care a luat cuvântul Rectorul Universității din Oradea, prof univ dr Constantin Bungău.

Laudatio a fost citit de către decanul FMF, Conf univ dr Florian Bodog, după care i s-a înmânat domnului prof. univ. dr. Adrian Streinu Cercel diploma de Doctor Honoris Causa al Universității din Oradea.

Domnul profesor universitar doctor Adrian Streinu Cercel a preferat în locul obișnuitei prelegeri “lectio magistralis”, să țină o cuvântare neprotocolară și cu note de umor. În final domnul prof. univ. dr. Adrian Streinu Cercel a promis că va reveni la Oradea, fiind obligat de titlul acordat.

  

Conf. univ. dr. Florian BODOG