Workshop-ul s-a desfășurat sub egida Centrului de creaţie ştiinţifică şi inovare al studenţilor energeticieni orădeni (CCSISEO) din cadrul Departamentului de Inginerie Energetică al Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial de la Universitatea din Oradea în colaborare cu Asociaţia studenţilor ingineri din Oradea (ASIO) şi cu Uniunea Studenţilor din Oradea (USO). 

Evenimentul a fost organizat şi coordonat de directorul CCSISEO, d-na conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona, o parte fiind finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Invitaţii de onoare ai workshop-ului studenţesc au fost domnul academician Florin Gheorghe Filip și domnul academician Gheorghe Păun de la Academia Română, care au luat cuvântul în deschiderea oficială a workshop-ului şi au semnat în Cartea de onoare a Universităţii din Oradea.

La workshop au participat cadre didactice şi studenţi de la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Universitatea "1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Politehnica” Timişoara, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Petroşani,  Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu Mureș, Universitatea “Eftimie Murgu” din Reșița, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Universitatea Agora din municipiul Oradea, Universitatea din Oradea, precum şi cadre didactice şi elevi de la Školski centar „Nikola Tesla” - Vršac, Serbia şi Colegiul Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa.

Programul vast al workshop-ului a cuprins:

 • Primirea participanţilor în faţa Universităţii din Oradea cu pâine şi sare;
 • Înregistrarea participanţilor şi deschiderea oficială a workshop-ului în Biblioteca Universităţii din Oradea; din partea conducerii Universităţii din Oradea a luat cuvântul d-na conf. univ. dr. Burtă Ligia, prorector pe servicii studenţeşti şi vizibilitate;
 • Secţiunea cu prelegeri invitate organizată în jurul unei mese rotunde pe tematica creşterii eficienţei energetice. Invitaţi în cadrul mesei rotunde au fost specialişti în domeniu din mediul economic, cadre didactice universitare, studenți, după cum urmează: de la Universitatea din Oradea - prof. univ. dr. ing. Felea Ioan, șef lucr. dr. ing. Mariana Raţiu, conf. univ. dr. ing. Dale Emil - director la Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Oradea, conf. univ. dr. ing. Popper Laurenţiu de la Centrul de Formare şi Perfecţionare Perfect Service, București și studentul Daniel Alexuţă de la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad;
 • Moment artistic  cu formaţia “Datini din Bihor”, coordonator domnul Mihai Jurcă;
 • Vizitarea bibliotecii universităţii şi a unor laboratoare de cercetare din cadrul Universităţii din Oradea; în cadrul acestor vizite, de un real ajutor, prin facilitarea vizitelor şi explicaţiile oferite, au fost d-na Opriş Rodica, precum și colegi de la Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică (prof. univ. dr. ing. Vesselenyi Tiberiu, conf. univ. dr. ing. Buidoş Traian, şef lucr. dr.ing. Tocuț Pavel);
 • Concurs de idei reliefate prin proiecte elaborate de către studenţi;
 • Exerciţii demonstrative şi expoziţie de proiecte tehnice;
 • Participarea la o prelegere şi la un „Moment 100” cu ocazia Celebrării Centenarului Marii Uniri;
 • Moment poetic cu studenţii Elena Marica (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia) şi Cristian Şandro (Universitatea din Oradea);
 • Premierea participanţilor cu diplome şi cărţi tehnice de specialitate şi poze de grup;
 • Secţiunea de tip Knowledge Café centrată pe tematici referitoare la: atragerea de fonduri europene în domeniul eficienţei energetice, sărăcia energetică; Invitat: conf. univ. dr. ing. Popper Laurenţiu;
 • Masă rotundă pe tema „Aplicaţii ale tehnologiilor neconvenţionale concretizate în brevete"; Invitaţi: conf. univ. dr. ing. Buidoş Traian, studentul Vereş Ralph – Universitatea din Oradea;
 • Un tur ghidat al municipiului Oradea și al stațiunii Băile Felix;
 • Activităţi sportive şi de agrement în cadrul Aqua Park President Băile Felix.

Workshop-ul a fost de bun augur, participanţii fiind extrem de interesaţi de fiecare moment din cadrul evenimentului.

Mulţumim invitaţilor de onoare, lectorilor invitaţi, cadrelor didactice din laboratoarele de cercetare vizitate pentru răbdarea şi profesionalismul de care au dat dovadă în colaborarea cu participanţii la workshop, cadrelor didactice şi studenţilor participanţi, organizatorilor şi tuturor acelora care au făcut posibilă şi au contribuit la reuşita acestei manifestari ştiinţifice studenţeşti care putem spune că a atins un nivel ştiinţific ridicat!

Scopul manifestării științifice studențești şi anume, acumularea de cunoştinţe, stimularea creativităţii, dezvoltarea de metode şi deprinderea implementării practice a acestora pentru obţinerea de avantaje economice, financiare, sociale prin creşterea eficienţei energetice la consumatori, a fost pe deplin atins.

Felicitări tuturor participanţilor la workshop-ul studențesc “Creşterea eficienţei energetice la consumatori industriali şi casnici” – Ediţia a III-a!

Galerie foto extinsă pe pagina de Facebook a CCSISEO .

Biroul de Comunicare

Image

Image

Image   Image