Festivitatea a fost organizată la Facultatea de Medicină și Farmacie din cadrul Universității din Oradea. La eveniment au participat cadre didactice, studenți de la Universitatea din Oradea și invitați.

Din prezidiu au făcut parte domnul Rector al Universității din Oradea, prof.univ.dr.habil. Constantin Bungău, Decanul Facultății de Medicină și Farmacie, prof.univ.dr. Adrian Maghiar, Prodecan al Facultății de Medicină și Farmacie, prof.univ.dr. Florian Bodog, Președintele Senatului Universității din Oradea, prof.univ.dr. Sorin Curilă, Decanul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, prof.univ.dr. Doina Drăgănescu, Decanul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, prof.univ.dr. Johny Neamțu și, bineînțeles, domnul prof.univ.dr.farm. Dumitru Lupuliasa.

Diploma i-a fost înmânată de către prof.univ.dr. Sorin Curilă. Studenții au oferit roba și florile, iar LAUDATIO a fost citit de către prodecanul FMF Oradea, prof.univ.dr. Florian Bodog.

Universitatea din Oradea, prin conferirea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA domnului profesor universitar doctor farmacist DUMITRU LUPULIASA dorește să își exprime recunoștința pentru rolul foarte important pe care renumitul farmacist l-a avut în dezvoltarea specializării Farmacie la Oradea. Domnia sa este unul dintre cei mai recunoscuți și respectaţi farmaciști români pe plan național și internațional, personalitate remarcabilă care, prin profesionalism, competenţă ştiinţifică,  prestigiu şi credibilitatea de care se bucură, reprezintă un model incontestabil în comunitatea academică, în lumea farmaceutică şi în fața generaţiilor de studenţi.

După momentul decernării titlului, prof.univ.dr.farm. Dumitru Lupuliasa a susținut un curs festiv. În încheiere Decanul FMF, prof.univ.dr. Adrian Maghiar și d-na Director de Departament Farmacie, prof.univ.dr. Laura Vicaș au ținut să mulțumească domnului farmacist recunoscându-i meritele pentru înființarea specializării FARMACIE la Oradea, doamna Vicaș amintind vremurile când domnul Lupuliasa venea săptămânal la Oradea de la București pentru a susține ore.

Acum, la aniversarea a 25 de ani de la înfiinţarea învăţământului academic farmaceutic orădean, un remarcabil farmacist român, un om care a construit neobosit în întreaga sa activitate, a inovat, a dezvoltat și a extins tot ce a ținut de domeniile sale de activitate a fost răsplătit cu cea mai înaltă distincție academică din partea Universității din Oradea.

   Birou Comunicare


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image