Calendarul de cazare este următorul:

27.09.2018, între orele 0800 – 2000 - cazarea studenților titulari:

 • anul I de studiu licență
 • studenţi doctoranzi
 • Bursieri ai Statului Român (BSR)
 • studenți Erasmus
 • studenți sportivi
 • studenţi rămaşi în cămine pe perioada verii și care au fost repartizați în căminul respectiv

28.09.2018, între orele 0800 – 2000 - cazarea studenților titulari:

 • anii II, V și VI de studiu licență
 • studenţi doctoranzi
 • Bursieri ai Statului Român (BSR)
 • studenți Erasmus
 • studenți sportivi
 • studenţi rămaşi în cămine pe perioada verii și care au fost repartizați în căminul respectiv

29.09.2018, între orele 0800 – 2000 - cazarea studenților titulari:

 • anii III și IV de studiu licenţă
 • studenţi doctoranzi
 • Bursieri ai Statului Român (BSR)
 • studenți Erasmus
 • studenți sportivi
 • studenţi rămaşi în cămine pe perioada verii și care au fost repartizați în căminul respectiv
 • studenții masteranzi (anii de studiu I și II)

30.09.2018

 • până la ora 1200
  • studenții de la toate categoriile menţionate mai sus, care nu s-au prezentat
 • între orele 1200-1600
  • se va face cazarea studenților de pe listele de rezervă în funcție de locurile rămase disponibile.

Documentele pe care studenţii trebuie să le aibă asupra lor în momentul prezentării pentru repatiţie în cămin, sunt următoarele:

 • Carte de identitate – copie și original (pentru verificare)
 • aviz epidemiologic emis de medicul de familie
 • chitanța cu taxa pentru prima lună de cazare – studenţii se prezintă la cămin pentru repartiţie, după care se vor prezenta la biroul taxe, pentru achitarea taxei primei de cazare
 • acte doveditoare că părinții sunt cadre didactice, că sunt orfani de unul sau ambii părinți sau provin dintr-un centru de plasament - unde este cazul.

IMPORTANT!

Detalii despre condițiile de cazare, documentele necesare, taxe și calendarul de cazare pot fi accesate pe:

site-ul Universității din Oradea, www.uoradea.ro - Secțiunea Studenți / Info Studenți/ Cazare în căminele studențești:  https://www.uoradea.ro/Cazare+in+caminele+studentesti.