Programul workshopului cuprinde următoarele lucrări:

- Ziua Mondială a Mediului – istoric - șef lucr.dr.ing. Aurelia Oneț,  șef lucr.dr.ing. Cristian Oneț

- Acțiunea omului asupra mediului – Cătălin Popa, Andrei Nistor, studenți

- Nymphaea lotus L. Var. Thermalis – prezent și perspectivă - șef lucr.dr.ing. Gabriela Vicaș, șef lucr.dr.ing. Olimpia Mintaș, conf.univ.dr.ing. Atanase Dalea

- Ariile protejate din județul Bihor - biolog Adela Tuduce – șef serviciu, Agenția de Protecția Mediului, Oradea

- Tehnologii moderne de gestionare și tratare a deșeurilor în municipiul Oradea, dr.ing Pásztai Zoltán - Director General S.C. ECO Bihor S.R.L.

- Eroziunea solurilor în pantă din Bihor - Andrei Nistor student, prof. dr.ing. Cornel Domuța, șef lucr.dr.ing. Radu Brejea

- Seceta în ecosistemele antropice din Bihor - prof.dr.ing. Cornel Domuţa, conf.univ.dr.ing. Maria Şandor, șef lucr.dr.ing. Cristian Domuţa, șef lucr.dr.ing. Radu Brejea, șef lucr.dr.ing. Eugen Jude

 

Lucrările prezentate vor fi urmate de întrebări şi discuţii.

Evenimentul va avea loc la sediul Facultății de Protecția Mediului din strada Gen. Magheru nr. 26, în data de 05 iunie, 2013, la ora 1100, în sala de Consiliu.

 

Director de departament

Prof. dr. ing. Cornel Domuţa