Termenul limită de depunere a ofertei este 24.09.2018, ora 10.00, la Registratura universității - str. Universității nr. 1, Corp Rectorat, et. 1.

Pentru toate detaliile legate de documentație și modul de operare a ofertelor accesați link:

https://www.uoradea.ro/display17480