În perioada 1982-1986 a fost studentul Facultăţii de Drept din cadrul Universității din București. În anul 1998 a obținut titlul științific de doctor în cadrul aceleași universități.

Pe parcursul activității sale profesionale a îndeplinit funcțiile de șef de catedră și prodecan la Facultatea de Drept din cadrul Universității din Oradea, dar a fost și învățător, inspector, secretar al Consiliului Popular al Comunei Nojorid, consilier jurdic principal, șef Serviciu Juridic, director general al Prefecturii Bihor, avocat.

Din anul 1991 a început activitatea de cadru universitar la Universitatea din Oradea, Facultatea de Drept, unde a avansat profesional de la gradul de asistent universitar până la conferențiar.

Pe parcursul carierei academice, conferențiarul Romoșan a avut realizări științifice și profesionale remarcabile, concretizate prin 6 cărți dintre care amintim “Drept civil. Obligații 2018” publicat la Editura Hamagiu, 2018, “Dreptul familiei” publicat la Editura Universul Juridic, 2014, fiind autor unic la 4 dintre ele, precum și lucrări în colaborare apărute la edituri naționale și locale, articole de specialitate. S-a remarcat ca un om de aleasă omenie şi înaltă probitate academică şi profesională.

Universitatea din Oradea și Facultatea de Drept deplânge dispariţia omului şi conferențiarului Ioan Dorel Romoșan şi exprimă adâncă durere şi sincere condoleanţe familiei îndoliate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!