Prin aceste acreditări se confirmă importanța învățământului universitar TEOLOGIC de la Oradea și recunoașterea la nivel national a cercetării de excelență realizată la Universitatea din Oradea în domeniul FARMACIE.

Pe lângă cele două domenii noi de studii universitare de doctorat, viitorii doctoranzi pot opta pentru unul dintre celelalte 12 domenii: Filologie, Geografie, Istorie, Sociologie, Biologie și Medicină, Economie, Agronomie, Inginerie electrică, Inginerie energetică, Inginerie industrială, Inginerie și management.

Aceste domenii se desfășoară în cadrul a 7 Școli doctorale:

  • Școala Doctorală de Filologie
  • Școala Doctorală de Geografie
  • Școala Doctorală de Istorie
  • Școala Doctorală de Sociologie
  • Școala Doctorală de Științe Biomedicale
  • Școala Doctorală de Științe Economice
  • Școala Doctorală de Științe Inginerești.

Admiterea la studiile universitare de doctorat va avea loc în perioada 5 – 19 septembrie 2018.  Candidații trebuie să parcurgă următoarele etape: susţinerea examenului de competenţă lingvistică, înscrierea candidatului prin depunerea dosarului de candidatură, participarea la colocviul de admitere, confirmarea locului obținut prin concurs.

Înscrierea pentru admitere la studiile universitare de doctorat se face la secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat, Biblioteca nouă, etaj 4,

Detalii privind organizarea admiterii la studiile universitare de doctorat se pot obține și accesând pagina web:https: //www.uoradea.ro/Studii+Doctorat.

Biroul de Comunicare