Calendarul admiterii începe în data de 05 iulie 2018 și durează până în data de 01 august 2018, cuprinzând înscrierea la examenul de admitere la facultate, probele de concurs (unde este cazul), afișarea rezultatelor, contestațiile, confirmarea și redistribuirea locurilor disponibile.

Universitatea din Oradea scoate la concurs 5660 de locuri la cele 102 de programe de studii LICENȚĂ, dintre care 1616 sunt locuri bugetate, iar la cele 68 de programe de studii MASTER sunt în total 3066 de locuri, din care 746 locuri bugetate.

Universitatea din Oradea cuprinde 15 facultăți care oferă o paletă foarte largă de programe de studiu în toate domeniile fundamentale: matematică și științele naturii, științe inginenerești, științe biologice și științe biomedicale, știinte sociale, științe umaniste și arte, știința sportului și educației fizice, fiind una dintre puținele instituții de învățământ superior din România cu o gamă atât de variată care asigură formarea completă a studentului (licență, master, doctorat și studii postuniversitare).

IMPORTANT pentru absolvenții de liceu: fiecare facultate are propriul calendar de admitere, acesta fiind afișat pe site-ul facultății și pe admitere.uoradea.ro/ro/.

Detalii despre criteriile de admitere, documentele necesare și alte informații pe site-ul Universităţii www.uoradea.ro - Admitere 2018, sau direct la adresa admitere.uoradea.ro. şi pe site-ul facultății.

Vă așteptăm să deveniți studenți UO!