Participarea delegaţiei Universităţii din Oradea a urmărit două obiective principale: vizite de lucru în cadrul unor universităţi japoneze reprezentative în vederea perfectării unor acorduri de colaborare bilaterale în domeniul schimburilor academice şi a cercetării şi participarea la târgul educaţional, în vederea promovării ofertei educaţionale şi a Universităţii din Oradea.

     În data de 17.05.2018, au avut loc întâlniri de lucru în campusurile  universităţilor Tokyo International University şi Shibaura Institute of Technology.

      La Tokyo International University, una dintre universităţile pionier în domeniul internaţionalizării în Japonia, a avut loc o întrevedere cu domnul Hideki Shibata, General Manager of International Exchange Center.

    La Shibaura Institute of Technology, universitate de vârf în domeniul ingineriei, delegaţia orădeană a fost întâmpinată de un numeros comitet de primire condus de către Prof.dr. Masato Murakami – President of the Shibaura Institute of Technology şi care i-a inclus pe: Osamu Sugiyama – General Manager, Division of the Global Initiatives, Prof.dr. Dallas Kenny – Senior Advisor for Division of Global Initiatives, Yusuke Furukawa şi Keinichi Sugimura din cadrul International Programs Initiatives Section, Prof.dr. Akito Takasaki – Dean of the Graduate School of Engineering and Science, Assoc.prof. dr. Camelia Miron, SIT Research laboratories.

    În cadrul acestor întâlniri au fost iniţiate demersuri pentru încheierea unor acorduri de colaborare bilaterală, urmate de colaborarea în cadrul acţiunilor programului ERASMUS+ de tipul Erasmus Mundus şi KA 107 prin mobilităţi ale cadrelor didactice, doctoranzilor şi studenţilor, care să deschidă calea spre o cunoaştere mai bună a posibilităţilor de cooperare avansată în cercetarea ştiinţifică.

    În data de 18.05.2017, reprezentanţii Universităţii din Oradea au participat la deschiderea oficială a evenimentului EHEF 2018 la sediul Europa House (Delegation of the European Union to Japan), unde a avut loc şi prezentarea programului ERASMUS+ de către dna. Marlene Bartes  –  Assistant Policy Officer la Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture of European Commission, fiind evidenţiat rolul unor evenimente de tipul târgului educaţional  în creşterea gradului de colaborare a universităţilor europene cu cele japoneze, aflat la ora actuală la un nivel scăzut.

     În cadrul unui Networking Event au avut loc întâlniri ale reprezentanţilor Universităţii din Oradea cu reprezentanţi ai următoarelor universităţi japoneze: Keio University reprezentată de către dl. Yoshinori Suzuki – Assistant Manager, Office for Global Initiatives; Kindai University reprezentată de către dl. Seiichi Ishikawa – Chief/ Institutional Reserch Analyst, International Center; Nagano University reprezentată de către dna. Risa Yokota – Administrative Staff with International Relations; Akita International Univerisity reprezentată de către dnii. Naoko Sekiguchi – Inbound Exchange Coordinator, Center for International Affairs şi Zen Kamiji - Outbound Exchange Coordinator, Center for International Affairs; Kochi University reprezentată de către Prof.dr. Hiroshi Niino – Director of the Center for International Collaboration şi dl. Eri Okamoto – Staff, International Exchanfge Office; Kyoto University for Foreign Studies reprezentată de către Prof.dr. Toshiki Kumagai, Vice – President; Kumamoto University reprezentată de către Prof.dr. Ursula Koike. În toate cazurile au fost explorate posibilităţile de colaborare în cadrul acţiunilor amintite ale programului ERASMUS+, urmate de extinderea colaborării în cadrul unor programe de cercetare.

     În data de 19.05.2018, a avut loc prezentarea ofertei educaţionale a Universităţii din Oradea la standul propriu din cadrul evenimentului EHEF – 2018 – Tokyo, organizat în incinta Universităţii Meiji. Cu acest prilej, a avut loc o întâlnire cu Prof.dr. Kosaku Dairokuno – Vice President for International Collaboration din cadrul Meiji University cu care au fost explorate, de asemenea, posibilităţi de colaborare cu Universitatea din Oradea.

     Standul Universităţii din Oradea a fost vizitat de către Excelenţa Sa domnul Viorel Isticioia – Budura, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the European Union to Japan, însoţit de către domnul Francesco Fini, Minister – Deputy Head of the Delegation of the European Union to Japan. Excelenţa sa a felicitat Universitatea din Oradea pentru participarea la eveniment şi a subliniat importanţa internaţionalizării în creşterea performanţei şi vizibilităţii universităţilor româneşti. Domnului ambasador i-a fost adresată invitaţia de a vizita Universitatea din Oradea, invitaţie acceptată cu plăcere. Standul Universităţii a fost vizitat, de asemenea, şi de către Excelenţa Sa dna. Svetlana-Tatiana Iosiper, ambasador al României în Japonia, care a adresat, de asemenea, felicitări pentru participarea la eveniment.

      În data de 20.05.2018, a avut loc prezentarea ofertei educaţionale a Universităţii din Oradea la standul propriu din cadrul evenimentului EHEF – 2018 – Osaka, desfăşurat la Osaka International House.

    Participarea la acest eveniment face parte din cadrul acţiunilor vizând internaţionalizarea, cuprinse în planurile strategic şi operaţional ale Universităţii, fiind suportată în întregime din punct de vedere financiar din fonduri europene nerambursabile.

    Având în vedere faptul că deschiderea programului ERASMUS+ pentru mobilităţi cu universităţi din afara Uniunii Europene se află abia în primii ani de implementare precum şi deschiderea recentă a universităţilor japoneze spre astfel de acţiuni, vizitele la universităţi japoneze şi numeroasele contacte cu reprezentanţi ai acestora vor oferi şansa studenţilor Universităţii din Oradea de a fi printre primii studenţi europeni care pot desfăşura o parte a pregătirii lor în universităţi de prestigiu din Japonia. De asemenea, mobilităţile cadrelor didactice desfăşurate în ambele sensuri, pot oferi cadrul pentru cunoaşterea reciprocă şi identificarea direcţiilor de colaborare în cadrul programelor de cercetare.

Biroul de Comunicare